Vlissingse partij POV wil geen huisvesting arbeidsmigranten in Edisonpark: ‘Omwonenden al te lang in onzekerheid’

De oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) wil dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het Edisonpark intrekt. Volgens de partij heeft B&W in 17 maanden, ondanks diverse aankondigingen, nog geen concreet raadsvoorstel ingediend. Hierdoor verkeren omwonenden al heel lang in onzekerheid.

Lees meer

Gemeenteraad akkoord met vestiging nieuw azc in De Cleene Hooge

De meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad ging er vanavond mee akkoord om het nieuwe azc in De Cleene Hooge te vestigen. Wel wordt het college van B&W gevraagd om de opvang van reguliere vluchtelingen en de noodopvang op verschillende locaties te vestigen. Volgende week dinsdag neemt B&W een definitief besluit. De gemeenteraad wil wel dat de gemeentelijke rekenkamer onderzoekt hoe het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor het azc op deze locatie tot stand is gekomen.

Lees meer

Gemeente Middelburg over azc: ook andere locaties dan de Cleene Hooge overwogen

De gemeente Middelburg heeft antwoord gegeven op de vragen die de SP stelde over de locatie van het nieuwe azc in Middelburg. Hieruit blijkt dat ze naar verschillende locaties gekeken hebben, nadat de gemeenteraad de kaders vaststelde voor een nieuw azc. Van de twee toplocaties werd een papieren schouw opgevraagd. Deze locaties waren de Cleene Hooge en Sint Laurens-Oost.

Lees meer

SP wil weten of Middelburg meer locaties voor nieuw azc heeft bekeken

Heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) in Middelburg wel voldoende naar andere locaties voor een nieuw asielzoekerscentrum gekeken? Dat vraagt de SP zich af nu blijkt dat de gemeente al acht dagen nadat de gemeenteraad had bepaald aan welke eisen de nieuwe locatie moest voldoen, met het COA in gesprek was over de Cleene Hooge, de plek waar het nieuwe azc volgens B&W moet komen.

Lees meer

Vlissingse PvdA-fractievoorzitter Frances Oreel krijgt advies om zich te beraden op haar positie

De Vlissingse PvdA-fractievoorzitter Frances Oreel is gevraagd zich te beraden op haar positie en toekomst binnen de partij en eventueel een stap terug te doen in het belang van de partij. Dat is de strekking van een van de aanbevelingen van de Zeeuwse partijprominenten Jan Lonink en Marjan de Koster om het conflict binnen de PvdA Vlissingen op te lossen. Verschillende bronnen bevestigen dit tegenover Omroep Zeeland.

Lees meer