Omwonenden nieuw azc Middelburg mogen meepraten over veiligheid, wegen, inrichting en omgeving

De omwonenden van het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum (azc) in De Cleene Hooge in Middelburg mogen meepraten over de veiligheid op en rond het complex, de verkeerssituatie, de inrichting van het centrum en de omgeving. Dat staat in een voorstel dat het college van burgemeester en wethouders (B& W) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De onderwerpen waarover burgers kunnen meepraten zijn mede via een enquête bepaald.

Lees meer

Motie voor enquête naar beleid en uitvoering WMO Vlissingen verworpen

De motie die PvdA, SGP, SP, D66, SLF, FvD en POV vanavond indienden voor een enquête naar het beleid en de uitvoering van de WMO- en het armoedebeleid binnen de gemeente Vlissingen, haalde het niet tijdens de raadsvergadering. Met 15 tegen 12 stemmen werd de motie verworpen. Pim Kraan van de POV (Perspectief Op Vlissingen) was niet blij met die uitkomst. “Diep teleurgesteld in het college en de coalitiepartijen, die kennelijk niet inzien wat de gevolgen zijn geweest van de stappen die we hebben genomen in de bezuinigingen.”

Lees meer

In Middelburg mogen winkels buiten het centrum nu ook open op zondag

De wet staat openstelling toe op elke dag van 6.00 tot 22.00 uur. In de praktijk hebben gemeenten daar beperkingen aan gesteld, bijvoorbeeld later open dan 6.00 uur en eerder dan 22.00 uur dicht. In Middelburg gold daarnaast een zondagopenstelling voor winkels in het centrum, daarbuiten was dat verboden.

Maar na de gemeenteraadsverkiezingen in mei 2022 raakten de christelijke partijen SGP en CDA in de oppositie en kwamen GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg en D66, alle voorstanders van een ruimere zondagopening, in het college. De vierde collegepartij, de ChristenUnie, was weliswaar tegen een ruimere openstelling op zondag, maar liet tijdens de coalitieonderhandelingen weten er geen breekpunt van te maken.

100 procent tegen
Het waren ook de SGP, CDA, ChristenUnie die tegen stemden. Voor de stemming zei Corné de Voogd (SGP): “Wij zijn 100 procent tegen de zondagopenstelling en dus ook 100 procent tegen dit voorstel. Dit raakt ons echt, doet ons echt verdriet. We denken niet dat we het kunnen tegenhouden, maar wellicht wel aanpassen. Daarom dienen we een amendement in waarin we het voorstel willen verzachten. wij willen de zondagopenstelling beperken van 12.00 tot 18.00 uur.”

Wim Kant (CDA): “Wij zijn ervoor dat er één moment in de week is dat er rust is in Middelburg.”

Arjan Beekman (ChristenUnie): “Wij vinden het waardevol om één dag te bewaren waarop je niet consumeert. Wij keuren dit voorstel af en hopen dat mensen tot inkeer komen.”

Ook de SP was voor de beperking, maar om een andere reden. Huub Ghijsen: “Wij denken aan de werknemers die straks op zondag moeten werken. Daarmee ontzeg je mensen bijvoorbeeld om op zondag aan sportactiviteiten deel te nemen. Daar zijn wij niet voor.”

Handreiking
Bas van der Reest (D66) wilde de indieners van het amendement tegemoet komen: “We willen ons voorstel afzwakken, maar niet met dezelfde tijdsbeperkingen. Want nu al mogen winkels op zondag vanaf 10.00 uur open. In het amendement wordt dat twee uur later. Dat willen we niet. Daarom doe ik de indieners van het amendement een handreiking. Als u 12.00 uur in 10.00 uur verandert, dan steunen we het.”

De handreiking van D66 werd door de christelijke partijen niet opgepikt. Daarop nam de raad het voorstel aan. Komende zondag mogen de winkels buiten het centrum al ope

Lees meer

Schrijnende verhalen over gemeente die tekortschiet: ‘Er is echt iets structureel mis in Vlissingen’

De gemeenteraad van Vlissingen moet in actie komen om de kwetsbare inwoners te beschermen tegen wanbeleid van de gemeente. Dat was gisteravond de boodschap tijdens een bijeenkomst van de vakbond FNV in een zaaltje in Vlissingen, waar inwoners van de gemeente met schrijnende verhalen kwamen over misstanden als het gaat om armoedebeleid en het verlenen van zorg. Volgens FNV lijkt het erop dat Vlissingen vanwege geldgebrek een ontmoedigingsbeleid voert.

Lees meer