In Middelburg mogen winkels buiten het centrum nu ook open op zondag

In Middelburg mogen ook winkels buiten het centrum vanaf komend weekend iedere zondag open. De gemeenteraad besloot dit vanavond met 17 stemmen voor en 10 tegen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van met name supermarkten in vervulling dat in de buitenwijken dezelfde regels als in de binnenstad gelden.

De wet staat openstelling toe op elke dag van 6.00 tot 22.00 uur. In de praktijk hebben gemeenten daar beperkingen aan gesteld, bijvoorbeeld later open dan 6.00 uur en eerder dan 22.00 uur dicht. In Middelburg gold daarnaast een zondagopenstelling voor winkels in het centrum, in de buitenwijken mochten ze twaalf zondagen per jaar open. Omdat dit voor de meeste winkels niet rendabel was, gebeurde dat in de praktijk niet.

Maar na de gemeenteraadsverkiezingen in mei 2022 raakten de christelijke partijen SGP en CDA in de oppositie en kwamen GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg en D66, alle voorstanders van een ruimere zondagopening, in het college. De vierde collegepartij, de ChristenUnie, was weliswaar tegen een ruimere openstelling op zondag, maar liet tijdens de coalitieonderhandelingen weten er geen breekpunt van te maken.

100 procent tegen

Op 14 december besloot de gemeenteraad het gemeentelijk beleid rond de zondagopening te veranderen. Donderdagavond paste de raad de APV, het gemeentelijk wetboek, aan. Net als op 14 december stemden ook nu de SGP, CDA, ChristenUnie tegen. Voor de stemming zei Corné de Voogd (SGP): “Wij zijn 100 procent tegen de zondagopenstelling en dus ook 100 procent tegen dit voorstel. Dit raakt ons echt, doet ons echt verdriet. We denken niet dat we het kunnen tegenhouden, maar wellicht wel aanpassen. Daarom dienen we een amendement in waarin we het voorstel willen verzachten. wij willen de zondagopenstelling beperken van 12.00 tot 18.00 uur.”

Wim Kant (CDA): “Wij zijn ervoor dat er één moment in de week is dat er rust is in Middelburg.”

Arjan Beekman (ChristenUnie): “Wij vinden het waardevol om één dag te bewaren waarop je niet consumeert. Wij keuren dit voorstel af en hopen dat mensen tot inkeer komen.”

Ook de SP was voor de beperking, maar om een andere reden. Huub Ghijsen: “Wij denken aan de werknemers die straks op zondag moeten werken. Daarmee ontzeg je mensen bijvoorbeeld om op zondag aan sportactiviteiten deel te nemen. Daar zijn wij niet voor.”

Handreiking

Bas van der Reest (D66) wilde de indieners van het amendement tegemoet komen: “We willen ons voorstel afzwakken, maar niet met dezelfde tijdsbeperkingen. Want nu al mogen winkels op zondag vanaf 10.00 uur open. In het amendement wordt dat twee uur later. Dat willen we niet. Daarom doe ik de indieners van het amendement een handreiking. Als u 12.00 uur in 10.00 uur verandert, dan steunen we het.”

De handreiking van D66 werd door de christelijke partijen niet opgepikt. Daarop nam de raad het voorstel aan. Komende zondag mogen de winkels buiten het centrum al ope