Waterpark Veerse Meer mag doorgaan van Raad van State

Projectontwikkelaar Driestar mag alsnog beginnen aan de vernieuwing en de uitbreiding van Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend bekendgemaakt. De zaak sleept al jaren. Er werden eerder al 13.000 protesthandtekeningen ingezameld, omdat omwonenden vrezen voor aantasting van de leefomgeving en verkeersoverlast.

Omwonenden waren bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de vergunning die de gemeente Middelburg had afgegeven voor de vernieuwing en de uitbreiding van het park. Maar de Raad heeft geoordeeld dat bezwaren over onder meer luchtvervuiling en de aantasting van het landschap niet zwaar genoeg wegen om de vergunning van de gemeente Middelburg voor het park te vernietigen.

Opvolger camping De Witte Raaf

Het huidige vakantiepark Waterpark Veerse Meer is de opvolger van de vroegere camping De Witte Raaf, die al uit 1972 stamt. Deze camping ging een aantal jaren geleden failliet en raakte deels in verval. Projectontwikkelaar Driestar kocht het terrein in 2018 van de gemeente Middelburg en wil het terrein herontwikkelen en uitbreiden.

Het huidige park aan de Muiderweg bij Arnemuiden is nu nog 57 hectare groot, door de herontwikkeling komt daar 32 hectare bij. De extra hectares zijn bestemd voor de bouw van honderden nieuwe huisjes.

Minder huisjes en beter ontsluiting

Driestar heeft de afgelopen jaren onder druk van protesten haar plannen wel drastisch aangepast. De projectontwikkelaar noemde in eerste instantie nog het streefgetal van ruim 1300 vakantieverblijven op het park. Nu ligt er een plan voor 800 woningen en 22 appartementen, naast de bestaande 65 recreatiewoningen die er al zijn.

Ook richt Driestar bij het nieuwe park een natuurgebied in, met een grootte van 13 hectare. Daardoor ontstaat een buffer tussen Waterpark Veerse Meer enerzijds en camping De Piet en Natura 2000-gebieden anderzijds, aldus de projectontwikkelaar. Ook wijst Driestar op plannen die er al liggen van de gemeenten Borsele, Middelburg en Goes om samen met waterschap Scheldestromen om de verkeerssituatie van en naar het park te verbeteren.

13.000 protesthandtekeningen

Omwonenden zagen het plan niet zitten omdat ze niet meer zo makkelijk bij de oevers van het Veerse Meer zouden kunnen komen. Ook zou er veel meer verkeer door Arnemuiden heen gaan rijden, van en naar het nieuwe park. Dat levert niet alleen verkeersoverlast op, het brengt onder meer ook meer fijnstof in de lucht. Ook zou de baan van vliegveld Midden-Zeeland moeten draaien om niet te veel over het vakantiepark te vliegen, maar die nieuwe vliegroute zou ook weer overlast voor de omgeving opleveren. Ook zou er helemaal geen behoefte zijn aan nog meer recreatiewoningen op het vernieuwde park.

Bezwaren van tafel

Volgens de Raad wegen deze argumenten niet zwaar genoeg. Ook een gedraaide baan van vliegveld Midden-Zeeland valt nog binnen alle vergunningen. Ook hebben de bezwaarmakers niet hard kunnen maken dat er geen markt is voor de extra vakantieverblijven die op het park komen. Volgens de Raad van State worden de nieuwe vakantiewoningen ook duurzaam genoeg gebouwd. De Raad is het ook eens met de gemeente Middelburg dat er voor de vernieuwing meer hectares nodig zijn, en dat het plan past in het landschap.

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.