Omwonenden nieuw azc Middelburg mogen meepraten over veiligheid, wegen, inrichting en omgeving

De omwonenden van het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum (azc) in De Cleene Hooge in Middelburg mogen meepraten over de veiligheid op en rond het complex, de verkeerssituatie, de inrichting van het centrum en de omgeving. Dat staat in een voorstel dat het college van burgemeester en wethouders (B& W) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De onderwerpen waarover burgers kunnen meepraten zijn mede via een enquĂȘte bepaald.

Inspraak, oftewel ‘participatie’ kan op verschillende manieren: van informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren (zelf plannen bedenken) tot meebeslissen. Wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) lichtte vanmiddag hoe hij dit wil opzetten.

Raadpleging

Als het gaat om de veiligheid wil de gemeente de burgers raadplegen, over de verkeersituatie rond het azc mogen ze adviseren, over de inrichting van het azc volgt een raadpleging en voor het gebied rondom het complex geldt coproductie. Louws: “Over de veiligheid praten we ook met anderen, bijvoorbeeld de politie. Bij het bepalen van de verkeerssituatie willen we de omwonenden meer invloed geven. Over de inrichting van het azc praten we uiteraard ook met de eigenaar van het complex, het COA. Voor de omgeving van het azc kunnen omwonenden zelf met voorstellen te komen.”

‘Aardige mensen’

Louws sprak de afgelopen maanden met diverse omwonenden. Deze gesprekken begonnen in een vijandige sfeer. Tijdens diverse voorlichtings- en inspraakavonden bleek dat de buurt Griffioen zich overvallen voelde door het besluit van B en W om daar het nieuwe azc te vestigen. Sommige insprekers uitten toen ook hele persoonlijke kritiek op de wethouder.

De wethouder: “De gesprekken verliepen goed, waarbij ik nadrukkelijk wil aantekenen dat een goed gesprek niet betekent dat je het overal met elkaar eens over bent. Wat betreft de persoonlijke kritiek: ik heb me daar wel over verbaasd. Maar thuis aan de keukentafel bleken het aardige mensen te zijn.”

‘Participeren, maar wellicht ook procederen’

Een woordvoerder van de stichting ‘Omwonenden De Cleene Hooge’ bevestigt dat de gesprekken met de gemeente weliswaar constructief zijn, maar ook vaag. “Niemand laat het achterste van zijn tong zien. Ook willen wij graag met het COA aan tafel, want we horen dat zij al met een architect over de inrichting van het terrein praten. Wat stelt de participatie dan nog voor? Daarom houden wij vast aan een tweesporenbeleid, naast participeren op termijn wellicht ook procederen.”

Het college adviseert de gemeenteraad om de azc-locatie te verkopen aan het COA, in plaats van het in erfpacht te geven. Louws bestrijdt dat de gemeente hiermee de regie uit handen geeft. “We sluiten ook een bestuursovereenkomst met het COA, waarin we bijvoorbeeld bepalen dat wat ons betreft het azc na vijftien jaar weer verdwijnt. Dus wij behouden de regie. Het voordeel van verkoop boven erfpacht is dat dit het COA meer zekerheid geeft om iets moois van de locatie te maken. Want uiteindelijk blijven daar na vertrek van de asielzoekers 45 woningen over.”

Cleene Hooge

Over de locatie van het nieuwe azc in De Cleene Hooge, een weidegebied aan de westkant van de stad, ontstond veel onrust. Veel Middelburgers willen het gebied vanwege het ongehinderde uitzicht op de duinen van Dishoek zo veel mogelijk ongerept houden. Daarom besloot de gemeenteraad in 2019 dat, als er huizen zouden worden gebouwd, er hooguit honderd zouden mogen komen. In een ander voorstel aan de raad bevestigt B en W dit nog eens. Als er nog extra woningen in De Cleene Hooge komen, worden dat er hooguit veertig tot vijftig.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 18 april een beslissing neemt over de participatie rond het nieuwe azc.