Motie voor enquête naar beleid en uitvoering WMO Vlissingen verworpen

De motie die PvdA, SGP, SP, D66, SLF, FvD en POV vanavond indienden voor een enquête naar het beleid en de uitvoering van de WMO- en het armoedebeleid binnen de gemeente Vlissingen, haalde het niet tijdens de raadsvergadering. Met 15 tegen 12 stemmen werd de motie verworpen. Pim Kraan van de POV (Perspectief Op Vlissingen) was niet blij met die uitkomst. “Diep teleurgesteld in het college en de coalitiepartijen, die kennelijk niet inzien wat de gevolgen zijn geweest van de stappen die we hebben genomen in de bezuinigingen.”

Kraan noemt als voorbeeld de uitbesteding van de huishoudelijke hulp aan twee partijen. “Welke afspraken zijn daar toen formeel en informeel aan meegeven. Volgens mij zijn er toen afspraken die de raad heeft afgesproken niet uitgevoerd.” De coalitie wil nu door een onafhankelijke partij een onderzoek laten uitvoeren. “Dat staat ze vrij. Ik denk niet dat ze dat doen. Maar wij gaan ons nu beraden hoe we toch boven water kunnen krijgen wat er allemaal precies is gebeurd met de maatregelen die zijn genomen”, zegt Kraan.

Zwaar teleurgesteld

Vooraf aan de raadsvergadering was er voor het gemeentehuis nog een demonstratie georganiseerd door de FNV en gedupeerden van het WMO-beleid. Ook Kitty Jong van de FNV was diep teleurgesteld. Zij zat met een groep gedupeerden van het zorg- en minimabeleid in een zaal onder de raadszaal mee te kijken naar de motie die werd verworpen. “Ik ben heel teleurgesteld, maar de mensen die hier zaten te kijken waren verbijsterd over hoe er over hen werd gepraat. Ze zijn teleurgesteld naar huis gegaan na de motie.”

Jong zegt niet te geloven dat er nu een onafhankelijk onderzoek komt naar wat er is gebeurd met de uitvoering van de WMO. “De vragen die zo’n zogenaamd onderzoeksbureau gaat uitvoeren worden geformuleerd door de zelfde partijen die hebben gezorgd dat de WMO en het armoedebeleid in deze staat verkeerd.” Jong zegt dat de FNV deze zaak niet loslaat.

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.