Terrassen Middelburg rommeltje door slechte controle gemeente

Veel terrassen in de binnenstad van Middelburg voldoen niet aan de regels. Dat komt omdat de gemeente onvoldoende controleert. Deze constatering komt uit onverwachte hoek, namelijk van de gemeente zelf. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) schrijft dit aan de gemeenteraad, die er op 4 december in de commissie Ruimte over praat.

Officieel gaat het om de evaluatie van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016. De raad stelde die eind 2015 vast. Maar acht jaar later heeft de gemeente nog nooit gecontroleerd wat ervan terecht is gekomen. Een eerste evaluatie had in 2017 moeten plaatsvinden, maar is wegens personeelsgebrek tot op de dag van vandaag uitgesteld.

Illegale situaties

Het ging al vrij snel mis. B&W: “Reeds in 2017 is geconstateerd dat er weinig bereidheid bleek te zijn om de nieuwe regels op te volgen of elkaar daarop aan te spreken. In combinatie met de keuze om minder stringent te handhaven zijn er al snel illegale situaties ontstaan die afweken (en dat nog steeds doen) van het beleid.”

B&W steekt de hand in eigen boezem: “Tijdens de coronapandemie is een tijdelijke verruiming van de terrassen toegestaan. Die hoefde niet te voldoen aan het beleid. Na de officiële beëindiging van de pandemie zijn de terrassen niet teruggebracht naar de pre-coronasituatie. De regels zijn duidelijk, ze worden alleen onvoldoende nageleefd en er wordt onvoldoende handhavend opgetreden.”

Twee Dixies en een urinoir

Tijdens Middelburg Winterstad bouwen veel cafés rond de Markt hun terrassen om tot blokhutten. B&W: “Doordat hier geen regels aan zijn verbonden is een verscheidenheid ontstaan met een grote variatie aan beeldkwaliteit. Ter illustratie: twee Dixies en een urinoir passen uiteraard niet in de historische enscenering van de binnenstad.”

Eerder dit jaar presenteerde de gemeente tijdens de ledenvergadering van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een plan voor een gewijzigd terrassenbeleid. KHN gaf aan dat hierdoor 80 procent van de terrassen ontruimd zou kunnen worden.

B&W: “Aangezien de wijziging slechts zeer beperkt afwijkt van het bestaande beleid bevestigen de ondernemers hiermee zelf dat de huidige regels niet worden nageleefd. Er lijkt sprake te zijn van een verminderd besef dat de terrassen ’te gast’ zijn in de openbare ruimte van een prachtige monumentale stad.”