Zorgen Dorpsraad Souburg rond Mc Donald’s niet minder na informatiebijeenkomst

Woensdag 29 mei organiseerde McDonalds Nederland een informatieavond over de beoogde vestiging aan de rand van Souburg. Vertegenwoordigers van Dorpsraad Souburg waren ook aanwezig. Hun zorgen zijn er niet minder op geworden, aldus secretaris Jack Schinkel.

Ondanks dat er niet gericht was uitgenodigd waren er ongeveer 25 bezoekers aanwezig, vertelt Schinkel. “Raadsleden waren wel uitgenodigd, maar daar was vreemd genoeg niemand van aanwezig. Onze zorgen over de verkeerssituatie zijn niet afgenomen, eerder versterkt. Zoals wij het zien kan alleen een tunnel een oplossing zijn voor de verwachte verkeersophoping.”

Vrees voor rommel en lichtvervuiling

De dorpsraad vreest voor overlast van geluid, zwerfvuil en stank. Schinkel: “Het management van McDonalds verzekerde ons dat men dagelijks in een omtrek van 100 meter vuilrondes gaat lopen en waar nodig op andere plekken.” Er komt ook een grote mast met de letter M te staan bij de beoogde vestiging. “Deze kan wel lichtvervuiling geven, gaat pas uit bij sluitingstijd waarschijnlijk een uur ’s nachts, als de McDrive sluit.”

Ook over gezondheid hadden de leden van de dorpsraad vragen. Maar volgens de vertegenwoordigers van McDonalds gaan zij met de tijd mee, vertelt Schinkel. “Ze spraken over meer suikervrije drankjes, meer salades enzovoorts.”

Vergunning aangevraagd

De vergunning is aangevraagd en een ieder kan hier op reageren (zienswijze indienen) de komende weken. Daarna volgt waarschijnlijk de vergunningverlening door de gemeente. De McDonalds gaat ongeveer 40 fte aan werkgelegenheid opleveren. Ook op de overige kavels van het bedrijventerrein Souburg II zijn opties genomen door bedrijven. Er is zelfs een wachtlijst. De gemeente mag volgens Schinkel nog niet zeggen om welke bedrijven het gaat, maar er zit wel een bepaalde geluidsnorm op waaraan moet worden voldaan.