Meerderheid gemeenteraad Middelburg tegen bouw vierhonderd woningen in Cleene Hooge

Een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad is tegen de bouw van vierhonderd woningen in weidegebied de Cleene Hooge. Wethouder Rutger Schonis (D66) wil, als elders in de gemeente niet het beoogde aantal kan worden gebouwd, in het gebied aan de westrand van de stad, maximaal een derde van de 1200 benodigde woningen bouwen.

In 2019 nam de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Cleene Hooge aan. Hierin werd het gebied als reservebouwlocatie genoemd. In zes varianten ging men uit van nul tot maximaal honderd woningen. Inmiddels heeft B&W besloten om het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) met 330 opvangplekken en op termijn mogelijk nog maximaal 250 flexibele plekken te vestigen. Tijdens het debat over het azc in de gemeenteraad eind vorig jaar liet een meerderheid van de raad al weten dat er verder geen woningbouw op grote schaal zou moeten worden gepleegd.

Maar tijdens de presentatie van de woningbouwplannen voor de komende jaren in Middelburg eind vorig jaar sloot wethouder Schonis niet uit dat er in de Cleene Hooge nog vierhonderd woningen zouden kunnen worden gebouwd, als op andere locaties de beoogde aantallen niet zouden worden gehaald. Een voorstel hierover wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor de zomer aan de raad presenteren.

Maar tijdens de raadscommissie Ruimte maandagavond over de overige locaties waar Middelburg wil bouwen, werd duidelijk dat de coalitiepartijen GroenLinks/PvdA, D66, Lokale Partij Middelburg (LOP en de ChristenUnie het plan voor de Cleene Hooge verwerpen. GroenLinks/PvdA kondigde een amendement aan om vast te houden aan de Ontwikkelvisie uit 2019, met maximaal honderd woningen. De gemeenteraad stemt op 1 december over dit amendement, maar een rondgang langs de andere coalitiepartijen leert dat zij ook vasthouden aan de Ontwikkelvisie. Wethouder Schonis moet dus, nog voordat hij het plan indient, al op zoek naar alternatieve bouwlocaties.

Rittenburg-West

Ook de bouw van tien luxe landhuizen in Rittenburg-West kan op geen meerderheid rekenen. Voor de meeste raadsleden ligt deze locatie te dicht bij natuurgebied Ter Hooge. Volgens een van de in totaal dertien insprekers, makelaar Cas Stavenuiter, is er ook geen behoefte in de woningmarkt aan dergelijke dure huizen.