Raadsvragen over verkoop en toekomst gebouw Omroep Zeeland

In navolging van de Dorpsraad Souburg ziet ook partij POV in de Vlissingse gemeenteraad graag dat het leeg komende gebouw van Omroep Zeeland ten goede komt aan de Souburgse samenleving. Ook wil de partij graag weten wat er in 1989 is afgesproken over de verkoop van gebouwen en het terrein. Die zijn nu in handen van een commerciële ontwikkelaar gekomen.

Omroep Zeeland verhuist over enkele jaren naar de Kenniswerf en verlaat haar huisvesting aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Fractievoorzitter Willem Kraan van POV vindt het belangrijk is dat de invulling van het leegkomende pand volledig past binnen de wensen van de Souburgse samenleving. Het karakteristieke gebouw is nu in handen gekomen van een commerciële ontwikkelaar. Dit is overigens dezelfde partij (Kennedy West Vastgoed) die de nieuwbouw aan de Prins Hendrikweg gaat realiseren. Intussen is er volgens zowel de Dorpsraad Souburg als POV veel behoefte aan een ontmoetingscentrum in Souburg.

Maatschappelijke functie

Het voormalige gemeentehuis zou een ideale plek zijn, terwijl de ruimte in Souburg schaars is, schrijft de partij. “De POV is van mening dat hier en op deze unieke plek en in dit unieke en karakteristieke gebouw geen behoefte is aan ontwikkelingen die niet in het algemeen belang van Souburg en de Souburgers  zijn. Het  betreft hier een winkelstraat met een belangrijke maatschappelijke functie, waarbij dus behoud van winkelvoorziening of invulling met een maatschappelijke functie van groot belang is op deze locatie.”

Symbolisch bedrag

Het gebouw kent volgens POV daarnaast een grote gevoelswaarde voor het dorp, door zijn uitstraling en zijn verleden als raadhuis van Oost-West Souburg. Ook stelt de partij vragen bij de verkoop aan een commerciële ontwikkelaar. Daarom wil de partij van het college van B en W weten welke afspraken er lagen tussen de gemeente Vlissingen en Omroep Zeeland bij de toenmalige verkoop (rond 1989) van het gebouw en terrein?

Het gebouw is volgens Kraan mogelijk voor een symbolisch bedrag verkocht. Wat was het verkoopbedrag waarvoor het is verkocht aan Omroep Zeeland, en wat waren de verdere afspraken? Was er bijvoorbeeld een beding tot terugkoop door de gemeente als Omroep Zeeland het gebouw zou gaan verlaten? Als er geen afspraken zijn gemaakt destijds, waarom dan niet?, wil POV ook weten.

Bestemmingsplan

Er moet in ieder geval een akte zijn opgemaakt bij een notaris, reageert Kraan. “Die moet de gemeente gewoon in het archief hebben. Daarnaast is er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt over het gebruik en de bestemming. Ook die moet ergens zijn te vinden. Tot slot moet ook de omroep een bewijs van eigendom hebben, en er is een inschrijving in het kadaster. Openbaar, dus in te zien”, zegt hij.

Verder vraagt POV het college naar het bestemmingsplan op deze locatie en wat de plannen zijn van de ontwikkelaar. “Wij hebben gehoord dat hij er appartementen in gaat maken voor het dure segment. Klopt dat?”, zegt Kraan. “En blijft bij de nadere invulling van de nieuwe bestemming het uiterlijk van  het karakteristieke gebouw en de tuin voor het gebouw volledig bewaard voor het dorp Souburg?

Foto: Peter Urbanus