‘Speelstad Vlissingen verdient een vaste locatie’

De SGP-fractie in de Vlissingse gemeenteraad heeft samen met D66, PSR en ChristenUnie een motie ingediend om een structureel beschikbare locatie voor Speelstad Vlissingen te vinden. Dit jaar moet de organisatie ook duidelijkheid krijgen over de locatie Weyevliet.

Door de ontwikkeling op Baskensburg-West is er geen ruimte meer om op deze locatie om Speelstad Vlissingen te organiseren. Bedoeling is dat hier onder meer huisvesting voor arbeidsmigranten komt. Er zijn tussen de gemeente en de organisatie van Speelstad Vlissingen gesprekken geweest om het evenement Speelstad in 2024 op een locatie in Weyevliet te organiseren. Die is tijdelijk beschikbaar voor Speelstad Vlissingen, omdat op deze locatie de realisatie van een sporthal/gymzaal is voorzien.

Weyevliet

In de motie roepen de partijen het college om een locatie structureel beschikbaar te stellen, zodat de organisatie Speelstad Vlissingen ’tot in lengte van jaren aldaar kan organiseren. De partijen vinden Speelstad Vlissingen een zeer gewenst en noodzakelijk evenement voor Vlissingse kinderen. Voor dit jaar is het in hun ogen noodzakelijk dat de organisatie zekerheid krijgt dat Speelstad Vlissingen in Weyevliet kan doorgaan.

SGP, CU, PSR en D66 verzoeken het college in overleg te gaan met de organisatie van Speelstad Vlissingen, met als doel dat Speelstad Vlissingen jaarlijks kan worden georganiseerd, rekening houdend met de bereikbaarheid en veiligheid voor de kinderen, alsook acceptabele ‘overlast’ voor de omgeving. Ze vragen het college ook om hen op de hoogte te houden van de voortgang. De motie zal in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 mei worden behandeld.

Foto: Speelstad-Vlissingen