Bieb, theater en broedplaatsen in de Machinefabriek

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen ontvangt een bedrag van 1,3 miljoen euro vanuit het Klimaatfonds om de leefkwaliteit te versterken. Het college wil het bedrag inzetten om het thema ‘educatie’ als onderdeel van een cultureel programma in de Machinefabriek verder vorm en inhoud te geven.

Hoe dit eruit komt te zien, zal de gemeente de komende tijd verder uitwerken met onder meer de ZB Bibliotheek van Zeeland. De gemeente Vlissingen voert momenteel een onderzoek uit naar de haalbaarheid van culturele functies, waaronder culturele broedplaatsen, de bibliotheek en een theater, in de Machinefabriek. Met broedplaatsen worden Podium de Piek en kunstenaarscollectief Kipvis bedoeld.

Cultuur en educatie

De gemeente ziet in de combinatie van cultuur en educatie belangrijke pijlers onder de strategische ambities voor de stad en regio. In de Machinefabriek kan dit op verschillende manieren invulling gaan krijgen. Het college heeft ook plannen voor een parkeergarage in de Machinefabriek. Die zal het leeuwendeel van de ruimte in het immense, uit 1919 stammende voormalige fabrieksgebouw innemen. De Machinefabriek is de afgelopen tijd flink gerenoveerd, maar een definitieve invulling was nog niet bekend.

Scholieren

Hoe dit mogelijk is wordt de komende periode verder uitgezocht. De gemeente kijkt hierbij onder meer naar het beter en toegankelijker maken van een bibliotheek in de Machinefabriek als ‘huiskamer van de stad’. De Vlissingse bibliotheek is sinds de bezuinigingen in 2017 naar de Spuistraat verhuisd. Ook wordt gekeken naar manieren om Zeeuwse scholieren al jong enthousiast te maken over thema’s die voor Zeeland belangrijk zijn, zoals techniek, voedsel en water. In het najaar verwacht de gemeente Vlissingen meer duidelijkheid te kunnen geven over de wijze waarop het geld uit het Klimaatfonds ingezet gaat worden in de Machinefabriek.

Klimaatfonds

Op het grondgebied van acht Zeeuwse gemeenten, waaronder de gemeente Vlissingen, worden hoogspanningsleidingen, hoogspanningsstation(s) en/of converterstation gerealiseerd die direct of indirect betrekking hebben op de aanlanding van deze hoogspanningsnetten. Zeeland ontvangt vanuit het Klimaatfonds 50 miljoen euro om de leefkwaliteit te versterken. Maandag 27 mei 2024 zette wethouder Sips namens de gemeente Vlissingen zijn handtekening onder het bestuursakkoord.

Foto: Peter Urbanus