Zicht op meer geld voor het bibliotheekwerk in de gemeenten Noord-Beveland en Veere

De Rijksoverheid heeft besloten dat elke gemeente met ingang van 2025 moet zorgen voor een bereikbare en toegankelijke bibliotheek-voorziening. Noord-Beveland en Veere zijn de enige gemeenten in Nederland waar geen bibliotheekgebouw is, maar inwoners gebruik kunnen maken van de bibliobus.

Bibliotheken hebben hun maatschappelijke functies succesvol verbreed en hun impact is vergroot. Het gevolg daarvan is dat de dienstverlening die door de bibliobussen wordt geboden verder aangevuld dient te worden. Naast het lezen en de educatieve functie voor de scholen, gaat ook de maatschappelijke functie van de bibliotheek meer aandacht krijgen in deze gemeenten.

Om ervoor te zorgen dat er in elke gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening komt, worden er meer (incidentele) gelden beschikbaar gesteld voor bibliotheekwerk. Omdat de gemeenten Veere en Noord-Beveland de enige gemeenten zijn waar alleen bibliobussen rijden, wordt in de nieuwe rijksregeling specifiek ruimte gegeven aan deze twee gemeenten. Beide gemeenten kunnen ook gelden aanvragen om een meer toekomstgerichte bibliotheekvoorziening te realiseren.

Een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening:

  • Draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en versterkt het sociale weefsel van de lokale gemeenschap;
  • Biedt laagdrempelig toegang tot kunst en cultuur;
  • Heeft naast een culturele functie ook een belangrijke maatschappelijke functie op thema’s zoals: een leven lang ontwikkelen, het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving.

ZB Bibliotheek van Zeeland (hierna: de ZB) maakt met Noord-Beveland en Veere een plan om naast de bibliobussen andere functies aan te bieden in dorpshuizen, zoals spreekuren, cursussen, culturele activiteiten en activiteiten voor ontmoeting en debat.

De gemeenteraden worden nog verder geïnformeerd over wat de regeling van het realiseren van toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen, gepubliceerd door de Staatssecretaris van Onderwijs cultuur en wetenschap op 24 maart 2023, inhoudt.

Op het Zeeuwse platteland verzorgt de ZB de Bibliotheekdienstverlening met bibliobussen tot in de allerkleinste kernen van Noord-Beveland, Walcheren, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland. De biblioservicebus biedt ook niet-bibliothecaire dienstverlening, zoals een geldautomaat, een postkantoor, verkoop van en informatie over OV-producten en informatie over zorg en welzijn. De ColumBus is de Onderwijsservicebus die met het programma De Bibliotheek op School de scholen bezoekt. Naast deze Bibliobussen is er de ZBBUZZ, het rijdend Informatieloket Digitale Overheid en (digi)taalloket in Noord-Beveland en Veere.

Deze situatie is uniek in Nederland. Naast de dienstverlening met de Bibliobussen organiseert de ZB in een aantal dorpshuizen in de gemeente Veere digivaardigheidscursussen en maandelijkse digi-inloopbijeenkomsten. De  dienstverlening zal dus worden uitgebreid.