Deel Vlissingse raad: wethouder Vader moet excuses aanbieden voor Intervence

Albert Vader moet als wethouder jeugdzorg in Vlissingen excuses aanbieden voor de gang van zaken rond Intervence. Dat is het minste wat hij kan en moet doen voor gezinnen, jeugdbeschermers en andere betrokkenen die te maken hebben gehad met dit debacle rondom de Zeeuwse jeugdbeschermingsorganisatie uit Middelburg.

Dat vinden verschillende partijen in de gemeenteraad. In de commissievergadering Algemeen en Sociaal staat donderdagavond het kritisch rapport van de rekenkamers over Intervence centraal.

De wethouder gaat niet in op het verzoek van de zes oppositiepartijen POV, PvdA, SP, 50 plus, D66 en FvD. In een amendement roepen zij hem op excuses te maken. En ook verantwoording af te leggen en energie te steken in het herstellen van relaties met onder meer jeugdbeschermers en cliënten.

Vader zegt wel dat hij best een keer met betrokkenen om de tafel wil gaan zitten om terug te kijken op het hele proces.

‘Duurdere jeugdbescherming’

Volgens de zes partijen zijn gemeenten nu duurder uit dan zij voor ogen hadden. En is de continuïteit van jeugdbescherming en -reclassering onder een kritische ondergrens gekomen. Dat staat ook in het rekenkamerrapport.

Het enige dat Vader er over kwijt wil, is dat hij pas inhoudelijk reageert op het amendement tijdens de raad volgende week.

Verder zegt hij dat er nu geen wachtlijsten zijn, dat de jeugdbescherming volgens hem goedkoper is en dat er nu rust in de tent is. Met een lager ziekteverzuim en minder verloop dan ten tijde van Intervence.

Wethouders boekje te buiten

Verschillende keren wordt er tijdens de vergadering verwezen naar het rekenkamerrapport. Dat rapport uit december liegt er niet om. De onderzoekers concluderen dat de problemen zijn veroorzaakt door onvoldoende begeleiding vanuit het Rijk, onvoldoende toezicht vanuit de gemeenteraden en een bestuurscommissie die zijn boekje ver te buiten ging.

Over dat laatste punt gaat het: de rol van wethouders, in het bijzonder die van Vader. Die bestuurscommissie bestond uit wethouders die de jeugdzorg in hun portefeuille hadden. Onder wie wethouder Vader van Vlissingen.

Vader zat daarnaast ook in de zogenoemde kopgroep van die commissie. Een groepje van drie of soms vier wethouders dat belangrijk voorwerk deed. Naast Vader zaten ook wethouders Jack Werkman van Sluis en René Ruissen van Hulst daarin.

Ook over die kopgroep is het rapport kritisch. “Het toont leiderschap, maar zonder de benodigde expertise.” Met andere woorden: de drie of incidenteel vier wethouders probeerden de kar te trekken, maar zonder de juiste kennis.

‘Voldoende deskundigheid’

Vader reageert daar wat kriegelig op. Volgens hem zat er juist in die kopgroep voldoende deskundigheid. Hij somt allerlei betrokken ambtenaren en externe deskundigen op. Die zijn volgens hem niet ondervraagd door de rekenkamers. “Keyholders zijn niet geïnterviewd. Ik ben daar niet gelukkig mee.”

Ook zegt Vader dat er veel op het bordje van de gemeentes lag. In het bijzonder die van de gemeente Sluis en Vlissingen, beide deelnemers aan die kopgroep.

Ruud Kleefman, raadslid van de POV-fractie, vraagt of Vader vindt dat hij zelf voldoende heeft gereflecteerd op de hele gang van zaken.

De wethouder vindt dat er voldoende is stilgestaan bij belangrijke momenten. “Is dit de goede weg? Dat hebben we wel gedaan.” Tegelijkertijd zegt Vader dat er nu eenmaal een probleem op het bord lag dat snel moest worden aangepakt.

Ook de PvdA vraagt uitgebreid naar de rol van Vader in het hele proces. De partij wil onder meer weten waarom er zo lang is vastgehouden aan het ‘opknippen’ van Intervence. Vader gaat er niet echt op in.

‘Raad geen invloed’

Lilian Janse van de SGP vindt ook dat de raad geen invloed of weinig zicht had. Ze vraagt zich af of Vader dat ook vindt. Die zegt dat hij de raad vaak en voldoende heeft ingelicht en dat bij gemeenschappelijke regelingen, zoals jeugdbescherming, nu eenmaal veel ligt bij de bestuurscommissie (wethouders).

Na een klein uur was er irritatie bij Marin de Zwarte (CDA). “Wat zijn we hier aan het doen? Het gaat toch om het raadsvoorstel? Of we de aanbevelingen overnemen?” Voorzitter Pim Kraan (POV) zegt dat het nu eenmaal een beladen onderwerp is waar de tijd voor moet worden genomen.

Na ruim een uur wordt de discussie gesloten. De Raad praat er volgende week donderdag verder over, als laatste gemeente in Zeeland.

Debacle rondom Intervence. Hoe zat het ook al weer?

Eind 2020 besloten de Zeeuwse zorgwethouders te stoppen met de jeugdhulp van Intervence. De gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Intervence. Een hoofdpijndossier voor alle betrokkenen

Ze waren ontevreden over het functioneren van deze organisatie. Hun idee; de organisatie opknippen en de hulpverleners, kinderen en gezinnen onderbrengen bij drie andere jeugdbeschermingsorganisaties.

Het plan leidde tot onrust bij de gezinnen die hulp kregen via Intervence. Ook personeel was verontwaardigd over de beslissing. Jeugbeschermers stapten op. Wat weer tot problemen leidde in de begeleiding van de gezinnen.

Bemoeienis uit Den Haag leidde er uiteindelijk toe dat het plan van de wethouders niet doorging en Intervence werd overgenomen door één grote organisatie: JB West.

Gemeentes waren uiteindelijk veel duurder uit, omdat JB West bepaalde eisen over betaling stelde.

Foto: wethouder Albert Vader van jeugdzorg (Omroep Zeeland)