Veere wil uiterlijk begin september 100 Oekraïners herhuisvesten in Domburg en Koudekerke

Veere wil uiterlijk begin september zo’n 100 Oekraïners binnen de gemeente verhuisd hebben naar twee nieuwe locaties in Domburg en Koudekerke. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor enkele jaren. De verhuizing is nodig, omdat de woningen waar de vluchtelingen nu wonen binnenkort niet meer beschikbaar zijn.

De tijdelijke woningen komen in Domburg op de overloopparkeerplaats aan de Dr. John. G. Mezgerweg en in Koudekerke aan de Keiweg. In beide gevallen gaan het om zo’n 20 woonunits. Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden in het gemeentehuis in Domburg legde wethouder Bert Tuk (Sociaal Domein) uit waarom de verhuizing nodig is. “Soms omdat de woningen waar de Oekraïners nu zitten worden gesloopt vanwege nieuwbouw, soms omdat het voor gastgezinnen te zwaar wordt, soms omdat de woningen in de zomer weer toeristisch worden verhuurd.”

Geen inspraak

Tuk gaf aan dat er geen tijd was voor inspraak. “We moesten heel snel vervangende woonruimte voor deze mensen organiseren, binnen een paar maanden. We hebben zo’n 30 locaties bekeken. Die moesten aan diverse eisen voldoen: ze moesten bij voorkeur in het bezit zijn van de gemeente, liever niet in de allerkleinste woonkernen en er moesten winkels en andere voorzieningen in de buurt zijn. Uiteindelijk zijn er twee locaties overgebleven, in het noorden en in het zuiden van de gemeente. Omdat in Koudekerke nu al veel Oekraïners wonen, kunnen de meesten daar blijven wonen.”

Domburger Rob Broedelet eiste van de gemeente zwart op wit dat de huisvesting op de overloopparkeerplaats tijdelijk zal zijn. “Ik heb niets tegen de opvang van Oekraïners, maar ik heb zo mijn ervaringen met de gemeente Veere. Tijdelijk kan wel eens heel lang gaan duren. Het mag van mij best een paar jaar duren, maar B&W moet de tijdelijkheid schriftelijk bevestigen. Als dat niet gebeurt, sluit ik juridische stappen niet uit.” Zo ver hoeft het niet te komen, vond wethouder Bert Tuk. Collega-wethouder René de Visser (Wonen) viel hem bij: “U krijgt de toezegging dat het tijdelijk duurt.”

‘Liever kleinere locaties’

Marjolein Nieuwenhuijzen had liever gezien dat er voor kleinere locaties was gekozen. “Ik woon in Koudekerke, tegenover de plek waar de tijdelijke woningen moeten komen. Daar heb ik niets op tegen, maar wel tegen de omvang die de gemeente nu wil. Het is te massaal, zo krijg je geen goed contact met de mensen. Daarom pleit ik voor meer, maar kleinere locaties.”

Foto: wethouder Bert Tuk (Omroep Zeeland)