Nieuw toeristisch beleid Middelburg: alleen nog maar 4- en 5- sterrenhotels en bezoekers die speciaal voor de stad komen

In Middelburg is er, als het aan B&W ligt, alleen nog maar ruimte voor 4- en 5-sterren hotels. Ook wil de gemeente toeristen aantrekken, die specifiek voor een (langer) verblijf in de stad kiezen. Op 1 januari moet het nieuwe toeristische beleid van start gaan. Tot aan die tijd verstrekt Middelburg geen vergunningen voor nieuwe accommodaties.

“We betalen de prijs voor ons eigen succes als toeristische stad”, zegt wethouder Rutger Schonis (D66). “In de zomer van 2020 en het voor- en najaar van 2021 kende Middelburg een absolute top aan bezoekers. Dat kwam uiteraard deels door de coronamaatregelen, waarbij reizen naar het buitenland slechts beperkt mogelijk of zelfs onmogelijk was. Maar ook nu nog groeit het binnenlands toerisme naar Middelburg. Dat heeft te maken met een herwaardering van het eigen land, vliegschaamte en de hoge benzineprijs. Was zo’n vijf jaar geleden Middelburg nog een uitwijkplaats voor strandtoeristen als het weer een dag tegenzat, de laatste jaren wordt de stad steeds meer een bestemming op zich.”

Leefbaarheid van de binnenstad

Omdat de grenzen van het toerisme volgens B&W van Middelburg in zicht komen, is het tijd voor een nieuw toerismebeleid. Schonis: “Toerisme in met name juli en augustus groeit zo hard dat het een uitdaging wordt om de lusten en de lasten in balans te blijven houden. Daarom verleggen we de focus van meer toerisme naar grip houden op die groei, om de leefbaarheid van met name de binnenstad te waarborgen. Daarover gaan we met de gemeenteraad en met belanghebbenden in gesprek.”

Cultuurminnende toeristen

B&W mikken op meer mensen die speciaal voor een langer bezoek naar Middelburg komen. Schonis: “Dat soort toeristen geeft relatief veel geld uit. Het gaat vaak om cultuurminnende mensen die het Zeeland Nazomerfestival bezoeken of het Volkorenfestival. Daarnaast winkelen, dineren en overnachten ze dikwijls in de stad. Hierdoor kunnen we het aanbod van winkels en andere voorzieningen hoog houden, hoger dan je op basis van ons inwoneraantal zou verwachten. Deze bezoekers komen ook niet alleen in de zomer, maar verspreid over het jaar. Ze brengen meer geld in het laatje dan strandtoeristen, die tijdens slecht weer de stad bezoeken. Ook zij blijven trouwens welkom.”

Alleen nog 4- en 5-sterrenhotels

De gemeente wil regels opstellen voor de uitbreiding van hotels en overnachtingscapaciteit. Schonis: “Wekelijks krijgen we nieuwe aanvragen hiervoor binnen. In de toekomst willen we alleen nog maar uitbreiding van het aantal 4 of 5 sterrenhotels, in of aan de rand van de binnenstad. Voor dat soort boutiquehotels gelden bepaalde verplichtingen, zoals een bemande receptie, een ontbijtzaal en parkeerplaatsen. Uitbreiding van het toerisme mag niet ten koste gaan van woonruimte. Daarom bestaat er al sinds enige tijd een registratieplicht voor toeristische verhuur in woningen. Boven winkels mag worden gewoond, maar toeristische verhuur daar is niet toegestaan. Een uitzondering is boven cafés en restaurants.”

Sint Jorisdoelen

B&W van Middelburg willen met de nieuwe toeristisch regels bepaalde ontwikkelingen tegengaan. Een daarvan voltrekt zich in het luxueuze hotel dat binnenkort zijn deuren opent in de voormalige Sint Jorisdoelen aan de Balans. Hier worden appartementen te koop aangeboden. Schonis: “Daarmee komt er een groep bewoners bij, die maar tijdelijk in de stad verblijft en de rest van het jaar hun appartement verhuurt. Dat vergroot de toeristische druk. Ik woon zelf in die buurt en word erop aangesproken door omwonenden.”

Foto: Omroep Zeeland