Participatieavond mobiliteitsmaatregelen Domburg

Het toeristisch verkeer drukt een zware stempel op de verkeerssituatie in Domburg. Bewoners ervaren met name tijdens het hoogseizoen veel overlast. De bereikbaarheid en leefbaarheid staan hierdoor onder druk. De gemeente Veere overweegt een aantal mobiliteitsmaatregelen om deze problematiek aan te pakken. 

De mobiliteitsmaatregelen krijgen een plek in het mobiliteitsplan Domburg. Het mobiliteitsplan voor Domburg zal impact hebben op een groot aantal stakeholders, waaronder bewoners en ondernemers in Domburg, toeristen en bestuurders. De belangen van deze stakeholders worden zorgvuldig afgewogen in het proces om te komen tot het mobiliteitsplan. 

In de opmaak naar het mobiliteitsplan Domburg zijn participatieavonden georganiseerd waarin deze stakeholders input konden leveren. De tweede participatieavond heeft plaatsgevonden op dinsdag 7 maart. Tijdens de tweede participatieavond is het onderzoeksbureau gestart met een toelichting op de belangrijkste knelpunten in Domburg. Uit eerdere analyses blijkt dat de leefbaarheid in het centrum onder druk staat, dat de ring rondom Domburg te druk is en dat (verkeerd) geparkeerde voertuigen op straat voor overlast zorgen. Na de toelichting op de knelpunten is in twee groepen uiteen gegaan om te brainstormen over maatregelen in Domburg. Met de maatregelen wordt beoogd om de knelpunten in Domburg te verminderen en op te lossen. Vervolgens zijn de maatregelen geprioriteerd en aan elkaar gepresenteerd.

Het onderzoeksbureau neemt alle maatregelen die tijdens de tweede participatieavond zijn benoemd serieus en weegt af welke maatregelen een plek krijgen in de maatregelpakketten. De maatregelpakketten worden vervolgens doorgerekend met het verkeersmodel om de verkeerseffecten en het probleemoplossend vermogen van de maatregelen in beeld te brengen.