Akkoord verlenging noodopvang in marinekazerne

De gemeente Vlissingen, het COA en North Sea Port hebben een akkoord bereikt over verlenging van de noodopvang in de marinekazerne tot en met 2027.

Sinds begin 2022 verhuurt North Sea Port het terrein aan de Oosterhavenweg aan het COA voor de opvang van asielzoekers. Met de verlenging van de noodopvang in de marinekazerne levert de gemeente Vlissingen zijn bijdrage aan zowel de regiodeal in de “Zeeuwse afspraken opgave Asielketen”, als de taakstelling van 204 bedden voor de komende twee jaar op basis van de Spreidingswet.

Wethouder Bertijn, verantwoordelijk voor het asieldossier, bedankt North Sea Port dat zij het terrein de komende jaren beschikbaar stelt. De noodopvang is sinds de opening onder regie van het COA. Dit verloopt naar tevredenheid van de veiligheidsdiensten, het college en de raad. In zijn algemeenheid zijn er volgens de wethouder nauwelijks meldingen van overlast bij omliggende bedrijven, in de binnenstad en de kernen gemeld.

foto: North Sea Ports