Column: Doener Marcel oogstte veel lof, maar had beter kunnen weten

Marcel Steketee trad dinsdag onverwacht af als wethouder van de gemeente Veere, omdat hij naar eigen zeggen te weinig steun kreeg vanuit de politiek, met als gevolg een afname van zijn werkplezier. Steketee kreeg als wethouder vooral lof, maar een kritische kanttekening moet ook geplaatst worden.

door Adrie Boxmeer, verslaggever WFM96

Uit reacties na zijn vertrek rijst het beeld op van een wethouder die vooral een ‘doener’ was en het vele vergaderen dat bij zijn werk hoorde vaak als een last ervoer. Alhoewel het een beeld is dat ongetwijfeld op sympathie van burgers kan rekenen, ‘doener Marcel’ die zijn mouwen opstroopt tegen de traagheid van de besluitvorming, is het ook een vreemd beeld. Want in een democratie betekent iets willen bereiken ook veel overleggen. Het tegenovergestelde: een overheid die zonder overleg besluiten neemt, is iets dat dezelfde burgers waarschijnlijk niet willen.

Debatteren is een wezenlijk bestanddeel van de democratie, maar in de gemeente Veere is dat tot een hogere kunstvorm verheven die tot ellenlange, vaak nachtelijke, debatten leidt. Dat Steketee zich tijdens zo’n lange zit weleens heeft afgevraagd waaraan hij was begonnen, kan ik me voorstellen.

Gratis parkeren

In de media wordt Steketee na zijn vertrek alom geprezen. Daarom plaats ik als tegenwicht één kritische kanttekening. Dat zijn partij Hart voor Veere (HVV) tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 beloofde zich in te zetten voor gratis parkeren voor alle inwoners in de hele gemeente, zonder te kijken of dit juridisch kon, was curieus. Op basis van deze belofte won HVV de verkiezingen. De toenmalige coalitie, nu de oppositie, sprak smalend van kiezersbedrog toen de landsadvocaat wethouder Steketee liet weten dat zijn verkiezingsbelofte juridisch niet houdbaar was.

Openbaar Ministerie

Het argument van Steketee dat hij dit niet vooraf had kunnen voorzien, is uit de mond van iemand die voor zijn wethouderschap bij het Openbaar Ministerie werkte (en daar nu naar terugkeert) op z’n zachtst gezegd bijzonder. Want het OM geeft zich bij elke zaak die het bij de rechtbank aanbrengt wel degelijk rekenschap van hoe het oordeel van de rechter kan uitvallen.

Ik eindig positief: Steketee was een wethouder die tegen een kritische bejegening van journalisten kon. Hij pareerde dat, behalve met inhoudelijke argumenten, ook met een forse dosis humor. Die combinatie is niet iedere politicus gegeven.