Vlissingse zorgwethouder is boos op Naerebout Combinatie vanwege klachten over huishoudelijke hulp

De Vlissingse wethouder Albert Vader is boos op zorgaanbieder Naerebout Combinatie, die samen met Zeeuws Baken in de gemeente de huishoudelijke hulp aan inwoners uitvoert. Volgens Vader legt Naerebout Combinatie haar werkzaamheden onvoldoende vast, waardoor het voor het gemeentebestuur niet mogelijk is om te controleren of dat goed gebeurt. Op het geven van die hulp bestaan volgens oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) bij cliënten de nodige klachten.

Vlissingen heeft vorig jaar gekozen voor een ander systeem van huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In plaats van het toekennen van een bepaald aantal uren aan hulp, kijkt de gemeente nu of cliënten een schoon en leefbaar huis hebben nadat de huishoudelijke hulp aan het werk is geweest. Ook werd het aantal zorgaanbieders drastisch beperkt. Uiteindelijk bleven er twee over: de Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken.

Veel mis

Volgens oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) gaat er veel mis in het nieuwe systeem. Zo ontvangen cliënten minder hulp na een telefoongesprek met de zorgaanbieder, zonder dat er sprake was van een onderzoek bij de cliënt thuis. POV-raadslid Annemarie Geerink verwoordde donderdagavond tijdens de raadscommissie Algemeen en Sociaal deze kritiek.

Begin dit jaar gaf verantwoordelijk wethouder Vader al aan dat bij Naerebout Combinatie niet alles verliep zoals was afgesproken. Donderdagavond herhaalde hij deze kritiek. “Men legt onvoldoende vast wat we hebben afgesproken. Wat doen ze precies om te komen tot een schoon en leefbaar huis? Ik zeg niet dat ze slecht werk leveren, maar omdat ze het niet goed in de dossiers vastleggen kunnen wij dat niet beoordelen.”

Terugvorderen geld

De Naerebout Combinatie heeft van de gemeente ruim 460.000 euro extra gekregen omdat de aanloopkosten naar het nieuwe systeem hoger bleken uit te vallen. Is Vader van plan om dat bedrag deels terug te vorderen als de zorgaanbieder de kritiekpunten niet verbetert? “Laat ik beginnen met dat ik sinds januari een stijgende lijn zie. Maar als die onvoldoende wordt doorgezet, dan is, na hoor en wederhoor, terugvorderen een optie.”

Vader benadrukt dat hij de kritiek van de POV niet terecht vindt, omdat de andere zorgaanbieder Zeeuws Baken zich wel aan de afspraken houdt. “Dus het nieuwe systeem werkt wel.” Dat bij Naerebout Combinatie een wachtlijst voor huishoudelijke hulp bestaat van 120 mensen en bij Zeeuws Baken niet vindt hij niet verontrustend. Vader: “Naerebout Combinatie heeft veel meer cliënten dan Zeeuws Baken.”

Voor het zomerreces verwacht Vader de uitkomsten van een extern onderzoek onder cliënten of ze tevreden zijn over de nieuwe opzet van de huishoudelijke hulp.

Wethouder Albert Vader (foto: Omroep Zeeland)