Openbare dorpsvergadering Meliskerke

Woensdagavond 19 juli is er in Meliskerke een openbare dorpsvergadering. Allerhande actuele zaken rond het dorp Meliskerke en de gemeente Veere zullen aan bod komen.

Er is een behoorlijk uitgebreide agenda, waaronder de archeologische vindplaats aan de Torenstraat, de recente onttrekking van vijf parkeerplaatsen, de status van en plannen voor het bedrijventerrein en nieuwe bestuursleden. Verder de verkeersveiligheid en bebording in Meliskerke, nieuwbouw van woningen, de bouw van levensloopbestendige woningen en nog veel meer aangaande het dorp. Aanvang 19.30 uur.

Aan de Torenstraat zijn archeologische resten uit de 16de eeuw gevonden. Foto: Dorpsraad Meliskerke