Oordeel rechtbank: woonunits voor Oekraïners in Koudekerke mogen er komen

De gemeente Veere mag beginnen met de bouw van 19 woonunits voor Oekraïense vluchtelingen aan de Keiweg in Koudekerke. Een groep omwonenden had een kort geding aangespannen tegen de gemeente om de bouw te voorkomen. Ze zijn niet tegen de opvang van Oekraïners, maar wel tegen het plan om op deze plek 62 mensen te huisvesten.

De tijdelijke units komen aan een grasveld naast de volkstuintjes aan de Keiweg. De verhuizing is nodig, omdat de Koudekerkse woningen waar de vluchtelingen nu wonen, worden afgebroken.

Uitzicht en privacy

De groep omwonenden vindt dat de woonunits grote invloed hebben op hun uitzicht en privacy, Bovendien leidt het tot meer verkeer en geluid. De voorzieningenrechter veegt die bezwaren van tafel. Het recht op vrij uitzicht bestaat niet en de privacy is niet in het geding omdat de wooncontainers aan de overkant van de weg komen te staan en geen ramen zijn aan die bewuste kant. Ook de verkeersoverlast zal meevallen, omdat de meeste Oekraïners geen auto hebben.

Belangenafweging

De rechtbank in Middelburg is dus voorlopig van oordeel dat de omgevingsvergunning van de gemeente Veere voldoet en dat de belangen van de opvang voor Oekraïners zwaarder wegen dan de belangen van omwonenden. De woonunits mogen maximaal vijf jaar blijven staan.

Tegenstanders kunnen alsnog officieel bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning, al geeft de rechtbank aan dat ze verwacht dat de vergunning ook in een bezwaarprocedure stand zal houden.

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.

De plek in Koudekerke waar de tijdelijke huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen moet komen (foto: Omroep Zeeland)