Te druk en te gevaarlijk: Vlissingse basisscholen verhuizen niet naar Machinefabriek

De verhuizing van drie basisscholen naar de Machinefabriek in Vlissingen gaat niet door. Ze gaan naar nieuwbouw in het iets noordelijker gelegen Scheldekwartier: het Dr. Stumphiuspark. Dat stelt B&W van Vlissingen voor op nadrukkelijk verzoek van de schoolbesturen, die de Machinefabriek ’te stenig’ vinden en de ligging aan de De Willem Ruysstraat te druk en te gevaarlijk. De keuze betekent wel, zo schrijft B&W aan de gemeenteraad, meer onzekerheid over de toekomst van de Machinefabriek. Vanavond vergadert de raadscommissie Ruimte erover.

Het gaat om de nieuwe locatie van de Ichtusschool, de Branding en Frans Naereboutschool. Deze drie scholen zijn nu nog gevestigd in twee panden van 74 en 41 jaar oud. In de plannen voor de ontwikkeling van het Scheldekwartier is al vanaf 2016 sprake van het Dr. Stumphiuspark als mogelijke locatie van de drie scholen en de vestiging van een kindcentrum met onder meer buitenschoolse opvang. In 2021 presenteerde de gemeente echter de Machinefabriek als alternatieve locatie.

Kindvriendelijker

Maar de besturen van de drie scholen spreken hun voorkeur uit voor een nieuw gebouw aan het Dr. Stumphiuspark. Omdat het daar om nieuwbouw gaat, hebben zij meer zeggenschap over hoe de scholen eruit komen te zien. Ook is de omgeving van het park groener en autoluwer en dus kindvriendelijker dan bij de Machinefabriek.

B&W geeft in het voorstel aan de gemeenteraad toe dat verhuizing van de drie scholen naar de Machinefabriek een gunstig effect zou hebben voor de herbestemming van het historische gebouw. ‘Immers, met het kindcentrum zou een vaste gebruiker een plek krijgen in het gebouw waarvoor de investering en exploitatie nu al zeker is. Het zou aanzienlijk bijdragen aan de beheersing van de financiële risico’s. De gemeente zal als eigenaar van het pand op zoek moeten naar anderen die invulling willen geven aan de ruimte die de Machinefabriek biedt.’

Voor de herhuisvesting van de drie scholen en de bouw van een gymzaal in de Machinefabriek heeft Vlissingen 11,7 miljoen euro gereserveerd.