‘Het nieuwe azc in natuurgebied de Cleene Hooge, dat is geen kiezersbedrog

De keuze van Middelburg voor een nieuw asielzoekerscentrum in natuurgebied de Cleene Hooge is geen kiezersbedrog. Dat vindt verantwoordelijk wethouder Jeroen Louws. Ondanks dat zijn partij GroenLinks/PvdA vorig jaar de gemeenteraadsverkiezingen won onder meer met de belofte om bebouwing van de Cleene Hooge zoveel mogelijk te voorkomen. “We hebben beloofd het gebied zo veel mogelijk open te houden. Maar in het uiterste geval dat we daar toch zouden bouwen, dan moest dat natuurinclusief gebeuren, dus met oog voor de natuur.”

Van de tien locaties die Middelburg op het oog had voor een nieuw azc bleek de Cleene Hooge het meest geschikt. Louws: ” Bijvoorbeeld wat betreft omvang en de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt. Wat ook meespeelt: deze locatie is al in bezit van de gemeente, hetgeen de procedure aanzienlijk versnelt. Desondanks heeft het tijd gekost voordat we uiteindelijk de knoop doorhakten ten gunste van de Cleene Hooge. Zeker binnen mijn partij hebben we ons de vraag gesteld: kan het echt niet ergens anders? Dat bleek dus niet te kunnen.”

Voor Louws was geen azc in Middelburg geen optie. “We zijn het als gemeente aan onze stand verplicht om vluchtelingen op te vangen. Dat gaf uiteindelijk toch de doorslag, ondanks dat we dan moesten kiezen voor een locatie waar we eigenlijk niet willen bouwen. Overigens heeft de Cleene Hooge een totale omvang van 50 hectare, waarvan we maar 3 hectare voor de bouw van het azc gaan gebruiken.”

Het nieuwe azc zal er nogal anders uitzien dan het huidige in Middelburg aan de Laurens Stommesweg. Louws: “De tijd van een hek om een azc, met een slagboom aan het begin, die is echt voorbij. Dit wordt een apart, klein, duurzaam woonwijkje. Het azc komt er voor 15 jaar, of korter als de vluchtelingenstroom afneemt. Daarna kan het een normale woonwijk worden.”

Weerstand

Ondanks een pleidooi van de oppositie om omwonenden vanaf het allereerste begin bij de locatiekeuze te betrekken, koos het college ervoor om de plaatsbepaling zonder inspraak zelf te doen. Die bevoegdheid kent de wet B&W toe. Louws: “Nu de keuze bekend is, verwacht ik zeker weerstand vanuit de buurt. Als we eerst in het openbaar tien locaties hadden besproken, dan hadden we die weerstand op tien plaatsen gehad.”

Nu de keuze is bepaald, wil Louws juist vol inzetten op inspraak, of zoals dat met een mooi woord heet ‘participatie’. “Donderdagavond houden we een eerste informatiebijeenkomst in de Oostkerk, op 19 september een tweede in de Zeeuwse Concertzaal. Ik ga ervan uit dat tijdens die bijeenkomsten mensen naar voren zullen komen die willen meedenken hoe we de bouwplannen concreet gaan invullen. We hebben ook contact hierover met de wijkvereniging.”

De wet bepaalt ook dat de aanwijzing van een locatie niet de goedkeuring nodig heeft van de gemeenteraad. Toch zal het college zijn besluit aan de raad voorleggen, die dan ‘wensen en bedenkingen’ naar voren kan brengen. Dat gebeurt op 3 oktober in de commissie Algemeen Bestuur, waarna de voltallige raad op 12 oktober zich erover buigt. Op 7 november neemt het college van B&W dan een definitief besluit.

Nog maar weinig tijd

Het nieuwe azc moet op 1 juli 2025 zijn deuren openen. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het volgens wethouder Louws niet. “Er is nog maar weinig tijd, want ook het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Het gebied heeft nu nog een agrarische bestemming. Over die wijziging moet de gemeenteraad een besluit nemen, waarvan de normale procedure geldt dat burgers bezwaar kunnen aantekenen, tot aan de Raad van State aan toe. Ik hoop uiteraard niet dat dit gebeurt, want dat kan heel tijdrovend zijn.”

Wat als een lange procedure betekent dat het nieuwe azc niet in juli 2025 opent? Vraagt Louws dan aan de omwonenden van het huidige azc of het nog wat langer open kan blijven? “Dat verdient uiteraard niet de voorkeur. Maar toen het nieuwe college in mei vorig jaar aantrad, moesten we eerst alle zeilen bijzetten om Oekra├»ense vluchtelingen op te vangen. Dat heeft veel tijd en menskracht gekost. Als we hierdoor uiteindelijk niet op tijd klaar zijn, dan ga ik met de omwonenden van het huidige azc bespreken of er een verlenging mogelijk is van maximaal een half of een heel jaar.”

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC