Omwonenden nieuw azc Middelburg voelen zich overvallen door besluit gemeente

“Ik kon vannacht niet slapen. Hoe is het mogelijk dat u als wethouder van een partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Cleene Hooge opkwam, ons nu overvalt met het besluit om er het nieuwe azc te vestigen? Hiermee haalt u de levens van veel mensen in de buurt, ouderen en jongeren, overhoop.”

Emotionele woorden van een van de aanwezigen op een informatieavond donderdag over het besluit van B&W van Middelburg om vanaf 2025 een nieuw asielzoekerscentrum (azc) in de Cleene Hooge te plannen. Een agrarisch gebied aan de westrand van de stad dat vanwege de rust en het vrije uitzicht op de duinen voor veel wijkbewoners grote betekenis heeft.

Politiek gevoelig

In een hete Oostkerk waren zo’n 150 mensen bijeengekomen om zich te laten informeren door wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA). Hij benadrukte dat de Cleene Hooge voor hem niet de meest vanzelfsprekende locatie was. “Het ligt politiek gevoelig, gezien de discussies de afgelopen jaren over de toekomst van het gebied. Maar deze locatie voldoet uiteindelijk het beste aan de voorwaarden die de gemeenteraad aan een nieuw azc heeft gesteld. En dan vindt het college de opvang van vluchtelingen belangrijker dan het niet bouwen op deze locatie.”

Het nieuwe azc

Het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) in Middelburg moet in het gebied de Cleene Hooge komen. Dat heeft de gemeente omwonenden per brief laten weten. De nieuwe locatie biedt plek aan 330 asielzoekers, daarnaast zijn er 150 tot 250 flexibele opvangplaatsen. De grond waarop het azc moet komen, is eigendom van de gemeente Middelburg.

Het college van burgemeester en wethouders legt het besluit nog voor aan de gemeenteraad. De raad kan het besluit niet tegenhouden, maar kan wel wensen en bedenkingen kenbaar maken. Uiterlijk 7 november neemt het college een definitief besluit over de locatie.

Louws begreep dat de omwonenden zich overvallen voelen door de manier waarop de gemeente hen dinsdagavond per brief had ingelicht. “Wij hebben als college de bevoegdheid om een locatie aan te wijzen. Dat voelt wellicht als een overval. Maar u krijgt de gelegenheid om aan te geven wat u ervan vindt. Om te beginnen op 3 oktober, dan kunt u inspreken bij de raadscommissie Algemeen Bestuur. Daarna starten we een participatietraject vanaf begin volgend jaar waarin u kunt meepraten over de inrichting van het gebied. Ook moeten we het bestemmingsplan hiervoor wijzigen. Daar geldt de gebruikelijke bezwaarprocedure voor tot aan de Raad van State”, hield de wethouder de aanwezigen voor.

Zoethoudertje

Deze woorden stemden niet iedereen tevreden. De man die eerder liet weten dat hij niet had kunnen slapen, was verre van overtuigd. “U belooft dat we mogen meepraten. Maar participatie nadat u al een keuze heeft gemaakt is geen participatie. Dat is een zoethoudertje. Ik ben overigens helemaal niet tegen de opvang van vluchtelingen, of tegen een azc. Maar niet op deze plek en niet van deze omvang.”

Hij vervolgde: “Meneer Louws, kunt u ons garanderen dat onze kinderen de komende 15 jaar, de tijd dat het azc er moet zijn, in veiligheid in de buurt kunnen opgroeien? U weet net als ik van de incidenten die de afgelopen 10 jaar waren in de buurt waar het huidige azc staat.”

‘Het voelt niet goed’

Leo Adriaanse, bestuurslid van de Stichting De Cleene Hooge vertolkte het gevoel van velen toen hij zei: “Bewoners betrekken bij hoe het azc er uiteindelijk gaat uitzien, kan alleen maar als je mensen vanaf het begin inlicht. Ik snap waarom het college zo heeft gehandeld, maar het voelt niet goed.”

Aan het einde van de bijeenkomst constateerde een van de aanwezigen dat het college van B&W uiteindelijk op 7 november, na een raadsvergadering op 12 oktober, een definitief besluit neemt. “Dus is het nog niet definitief. Dan zeg ik, verzin een andere locatie.”

Ook deze opmerking leidde tot instemming in de zaal, maar ook tot een ontnuchterend antwoord van wethouder Louws: “Ik ga u geen worst voorhouden. De kans dat dit de definitieve locatie wordt is heel groot. Ik ga het niet mooier maken dan het is.”

Op dinsdag 19 september organiseert de gemeente een tweede voorlichtingsbijeenkomst in de Zeeuwse Concertzaal.

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC