B&W Veere mag door met ontwikkeling Kaasboerterrein

B&W van Veere mag van de gemeenteraad door met het maken van een voorstel voor de bouw van een hotel-resort met 440 bedden op het Kaasboerterrein bij Biggekerke. Over dit plan is al jaren veel te doen. Maar volgens wethouder René de Visser (SGP) gaat het nu om een technisch besluit om diverse juridische procedures samen te voegen. “De inhoudelijke behandeling volgt pas na de zomer.”

Het plan van ontwikkelaar Dormio Leisure Development is al jaren inzet van heftige discussies, in de raad maar ook daarbuiten. Tijdens de vorige raadsperiode leidde dat zelfs tot een motie van wantrouwen tegen toenmalig wethouder Chris Maas (PvdA/GroenLinks), omdat die volgens VVD en HVV te weinig openheid over het plan had betracht. De motie haalde het niet.

Aangepast plan

Inmiddels zitten VVD en HVV in het college en is PvdA/GroenLinks deel van de oppositie. Ook heeft Dormio het plan aangepast: door aankoop van drie extra hectare grond kunnen het hotel en de appartementen ruimer over het terrein worden verspreid en hoeft er minder hoog te worden gebouwd. Ook komt het zwembad op een andere plek, waardoor er minder geluidsoverlast voor de omwonenden zal zijn.

Gisteravond boog de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling zich over het collegevoorstel om de verandering van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning op elkaar af te stemmen. Wethouder De Visser: “Dit is een puur technische zaak. Na de zomer komen we met een inhoudelijk voorstel. Dan krijgt u als gemeenteraad uitgebreid de gelegenheid om uw mening te geven over het plan.’

‘Onomkeerbaar besluit’

De coalitiepartijen waren het hiermee eens en volgens hen kon het voorstel zonder inhoudelijke discussie door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 6 juli. Maar daar dacht de oppositie toch anders over. José de Buck (DTV): “Ik ben bang dat als ik nu akkoord ga er een onomkeerbaar besluit wordt genomen. Pieter Wisse: (CDA): “Moeten we niet eerst een principebesluit nemen? Want het terrein waar het resort op komt mag dan dubbel zo groot worden, maar wordt de omvang van de gebouwen dat ook? Daar wil ik eerst duidelijkheid over.”

Peter Blom (PvdA/GroenLinks): “Ik constateer dat het college Dormio de gelegenheid heeft gegeven om een stuk landbouwgrond erbij te kopen, terwijl de coalitie de mond vol heeft van het belang van boeren in onze gemeente.”

De commissie besloot dat het voorstel rijp was voor behandeling in de raad begin juli. Een poging om dat uit te stellen van de oppositie haalde geen meerderheid. Wel wordt het door toedoen van de oppositie geen hamerstuk.

Belangenverstrengeling vermijden

Opmerkelijk: D66’er Jacco van Maldegem nam niet deel aan de discussie. Ook zal hij dat in juli niet doen tijdens het raadsdebat: “Mijn ouders bezitten een stuk grond vlak naast het Kaasboerterrein. De ontwikkeling van het plan kan gevolgen hebben voor de grondprijs van de omliggende terreinen. Ik wil elke belangenverstrengeling vermijden.”

Ook opmerkelijk: er waren geen omwonenden van het Kaasboerterrein op de publieke tribune. En dat terwijl Bram van Leeuwen, juridisch adviseur van hen, in april nog aankondigde dat hij koste wat het kost wil proberen het plan te verhinderen. Kunnen de omwonenden zich vinden in de ruimere opzet die Dormio in mei bekendmaakte? Of houden zij hun kruit droog voor de inhoudelijke behandeling van het plan na de zomer? De tijd zal het leren.

Het Kaasboerterrein in Biggekerke (foto: Omroep Zeeland)