VVD Veere: subsidie aanvragen voor behoud en herbestemming Mijnenmagazijn

Dat het mijnenmagazijn in Veere een bijzonder en historisch waardevol object is, daar is de gemeenteraad van Veere het wel over eens. Maar er wordt ook al 14 jaar lang niks met het complex gedaan is en er is achterstallig onderhoud. De VVD-fractie pleit ervoor subsidies voor instandhouding van Rijkserfgoed aan te vragen en een nieuwe bestemming te zoeken.

Nederland bleef in de Eerste Wereldoorlog neutraal en daardoor zijn overblijfselen van die oorlog zeldzaam in Nederland. Eén zo’n bijzondere erfenis staat echter in Veere: het uit 1916 stammende voormalige Mijnenmagazijn aan de Kanaalweg Oostzijde. Al sinds een aantal jaren staat dit bijzondere rijksmonument leeg. Het Mijnenmagazijn was ook tot de Tweede Wereldoorlog nog in gebruik bij de Koninklijke Marine voor mijnenopslag. Na de oorlog gebruikte de Marine het voor materiaalopslag. Tegenwoordig staat het pand leeg en zijn er weinig sporen meer te vinden van de vroegere activiteiten. Incidenteel worden er door het Museum Veere nog excursies door het voormalige Mijnenmagazijn georganiseerd.

Reparatie dak

De instandhoudingssubsidie is verlopen en nu drukt de financiële last van het onderhoud geheel op de schouders van de gemeente Veere. Vandaar ook de vraag om een dikke twee ton beschikbaar te stellen voor de reparatie van het dak. Daar is de VVD-fractie niet gelukkig mee. Dat het dak gerepareerd moet worden is duidelijk en waarschijnlijk komen er meer kosten aan. De meeste partijen hebben zich hier volgens de liberalen al bij neergelegd.

De Veerse VVD ziet liefst dat het mijnenmagazijn over gaat in andere handen. Ze vindt echter ook dat je geld niet zomaar moet uitgeven. “Zowel het rijk als de provincie hebben subsidies om Rijkserfgoed in stand te houden en te herbestemmen”, zegt raadslid Ad van Broekhoven. “Nu draagt de gemeente alle kosten en dat zijn uitgaven die onze inwoners onnodig belasten. Er wordt 220.000 euro gevraagd voor het dak, maar dat is alleen maar het begin.”

Herbestemming

De genoemde subsidies zijn wel voor het grootste gedeelte gebaseerd op herbestemming van het erfgoed, benadrukt Van Broekhoven. De fractie heeft een en ander al uitgezocht. Om in aanmerking te komen moet er gestart worden met een plan tot herbestemming. De VVD-fractie wil zich sterk maken om de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden en roept het college op om aan de slag te gaan met herbestemming. En dat hoeft niet door de gemeente zelf te gebeuren. “We staan open voor alle goede ideeën”, stelt Van Broekhoven. “Het is vooral zaak dat er actie komt, want dan komen allerlei subsidiepotten in beeld voor het Mijnenmagazijn.

Al twee studies

“Men doet nu niks met het gebouw en geld uitgeven aan iets waar niks mee gedaan wordt, daar heeft niemand iets aan. Daarom is het zaak dat de gemeente partijen vindt die de schouders er onder willen zetten, plannen willen bedenken en vorm willen geven. Er zijn al twee studies uitgevoerd, waarin diverse voorbeelden genoemd werden”, zegt Van Broekhoven. “Daar zaten zeker interessante suggesties tussen. De daadwerkelijk actie is tot nu toe echter uitgebleven. De gemeente moet dit proces vooral gaan stimuleren en faciliteren, zodat het mijnenmagazijn snel overgedragen kan worden.”