Dorpsraad Souburg dient zienswijze in bij vergunningsaanvraag McDonald’s

Dorpsraad Souburg verwacht dat er wel degelijk extra verkeersoverlast komt voor omwonenden door een eventuele vestiging van McDonalds aan de Louis Pasteurweg in Vlissingen. Die komt praktisch gezien aan de rand van Oost-Souburg te liggen. De dorpsraad heeft daarom een zienswijze in gediend bij de gemeente Vlissingen.

28 mei was er een informatiebijeenkomst, waar medewerkers van McDonald’s Nederland aanwezig waren, evenals de nodige omwonenden. Daar werd ook de uitslag van het verkeersonderzoek bekend gemaakt. Dat is in opdracht van de fastfoodketen uitgevoerd door bureau Goudappel. Een voorbeeld van de slager die z’n eigen vlees keurt, zegt de dorpsraad.

Volgens McDonald’s Nederland is er geen noemenswaardig extra verkeer te verwachten. Maar bezoekers van de fastfoodrestaurants die daar mogelijk zullen komen, zullen via de afslag van de A58 en het Havendorp naar de McDonald’s rijden, verwacht de dorpsraad. Bovendien hadden leden van de dorpsraad een medewerker van de keten horen spreken over 24 procent extra verkeer.

Tunnel

Nu al staan er regelmatig files op de A58 en de wegen richting de Keersluisbrug. Tot aan 2024 is daar nog extra verkeersdrukte te verwachten, blijkt volgens de dorpsraad uit cijfers. Als het Scheldekwartier gereed komt zal dat ook extra verkeer aantrekken via de Prins Hendrikweg. Er zijn dus al genoeg verkeersknelpunten op te lossen. Daarnaast wordt al jaren gesproken over een tunnel onder het Kanaal door Walchere door. De dorpsraad vraagt zich af of de gekozen locatie voor de McDonald’s aanleg van een tunnel daar niet zal bemoeilijken of zelfs verhinderen.

Gezondheid en zwerfvuil

Lichthinder is een ander aandachtspunt van de dorpsraad. Daar zullen omwonenden en het verkeer last van hebben. Lichtreclames moeten om 24 uur uit worden gezet, maar McDonald’s spreekt over 1 uur ’s nachts. Hoe staat de gemeente daarin, wil ze weten. Verder vraagt de dorpsraad zich af of fastfoodrestaurants niet in tegenspraak zijn met het coalitieakkoord, waarin wordt gesproken over bevordering van gezondheid van inwoners van de gemeente Vlissingen.

De dorpsraad vreest ook voor zwerfvuilproblemen. Ze wil dat de gemeente daar gelijk goede afspraken over gaat maken met McDonald’s. Voorkomen van zwerfvuiloverlast rond het fastfoodrestaurant zou gelijk mee moeten worden genomen in het vergunningstraject.

De vestiging in Middelburg. Foto: Peter Urbanus