Gemeenteraad Middelburg laat onafhankelijk onderzoek doen naar besluitvorming Trekdijk

Onderzoeksbureau Necker start deze week met de uitvoering van het raadsonderzoek Trekdijk. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State van vorig jaar om het bestemmingsplan Trekdijk bij Nieuw- en Sint-Joosland te vernietigen.

De directe aanleiding voor het onderzoek is de beslissing van de Raad van State op 5 april 2023 om het bestemmingsplan voor het gebied Trekdijk bij Nieuw- en St. Joosland te vernietigen. Nu is het nog een groen gebied tussen het dorp en de A58. De gemeenteraad van Middelburg stelde in 2021 dit bestemmingsplan vast, waarmee de functie werd gewijzigd in die van een bedrijventerrein. De zaak bij de Raad van State was aangespannen door de Zeeuwse Milieufederatie en omwonenden van de Trekdijk.

Lessen trekken

Met het raadsonderzoek wil de gemeenteraad inzicht krijgen in hoe het proces rondom de ruimtelijke invulling van de Trekdijk is verlopen en waarom het uiteindelijk resulteerde in de vernietiging van het raadsbesluit door de Raad van State. Daarnaast wil de raad lessen leren van dit proces om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De centrale vraag waarop dit raadsonderzoek een antwoord gaat geven, is dan ook: welke feiten en omstandigheden hebben ertoe geleid dat de Raad van State het bestemmingsplan Trekdijk heeft vernietigd en welke lessen zijn hieruit te trekken voor toekomstige gebiedsontwikkelingen?

Vertrouwelijk karakter

De gemeenteraad van Middelburg heeft uit zijn midden een onderzoekscommissie ingesteld om dit onderzoek te begeleiden. De commissie heeft vervolgens een plan van aanpak opgesteld en een bureau geselecteerd voor de uitvoering. Onderzoeksbureau Necker heeft dit voorjaar de opdracht gekregen om het onderzoek onafhankelijk uit te voeren. Vanaf deze week benaderen zij vertegenwoordigers van organisaties die betrokken waren bij het proces voor een interview. Het onderzoek kent een vertrouwelijk karakter. Dat betekent dat de gemeenteraad, de onderzoekscommissie en de onderzoekers van Necker niet communiceren en niets publiceren over de inhoud van het onderzoek tot de publicatie van het eindrapport.

Conflicten

Aan de besluit- en planvorming rond de Trekdijk ging ruim 15 jaar aan discussies en conflicten vooraf, onder meer met de provincie Zeeland. Middelburg meende dat er behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen was. Aan de haalbaarheid en verwachte opbrengsten werd ook getwijfeld. Het leidde ook tot onder meningsverschillen binnen fracties in de Middelburgse gemeenteraad. Veel inwoners van Nieuw- en Sint-Joosland keerden zich tegen de plannen.

Foto: Omroep Zeeland