Zeeland aast in Den Haag op marineorders: ‘Kom naar ons!’

Op de jaarlijkse lobbydag van de Zeeuwse overheden in Den Haag klinkt een warm pleidooi voor Zeeland én de Vlissingse scheepsbouw. In de Haagse Nieuwspoort staat het vandaag in het teken van de kracht van water. Zowel de provincie als de gemeente Vlissingen hopen dat de Tweede Kamer kiest voor Vlissingen om de bouw van nieuwe onderzeeërs voor de marine te vestigen. Volgens de Zeeuwse vertegenwoordigers is er kennis, mensen en voldoende ruimte. “Kom naar ons!”

Naast de wens van de Zeeuwse politici dat de onderzeeërs in de toekomst in Vlissingen worden gebouwd, wil Zeeland profiteren van de dertig miljoen euro die is vrijgemaakt voor het maritieme onderwijs. Ze hopen dat een deel naar de zeevaartschool in Vlissingen gaat.

De rijksoverheid wil werk maken van de nationale maritieme industrie. ‘No guts, no Hollands Glorie’, luidt de titel van de beleidsnotitie die drie ministeries vorig jaar oktober hebben uitgebracht. Maar eigenlijk gaat het hier om Zeelands glorie, benadrukken zowel gedeputeerde Jo-Annes de Bat als HZ-bestuursvoorzitter Barbara Oomen en de Vlissingse wethouder Geoffrey Sips. In een presentatie aan een groep defensiespecialisten van Kamerfracties leggen ze de vanzelfsprekendheid uit.

Defensie en onderwijs

Zeeland voert volgens gedeputeerde De Bat een Haagse lobby op twee hoofdlijnengedeputeerde. Enerzijds voor defensie, met alles wat scheepsbouwer Damen oppakt. Maar ook de hele innovatie een onderwijskant die daarmee te maken heeft. “Daar zijn we als Zeeland goed in, dus daar moeten we wel van kunnen profiteren,” aldus De Bat. Vandaag heeft de Tweede Kamer daarvoor dertig miljoen euro vrijgemaakt – weliswaar landelijk, maar De Bat verwacht wel “dat daarvan een belangrijk deel naar Zeeland vloeit.”

Alles in huis

Oomen denkt dat de Hogeschool Zeeland alles in huis heeft. Volgens de HZ-bestuursvoorzitter is er in Vlissingen niet alleen de beste zeevaartschool, maar ook allerlei opleidingen die te maken hebben met de scheepvaart van de toekomst. Die gaan onder meer over IT, engineering en duurzame brandstoffen. “Die kennis heb je nodig voor de moderne scheepvaart”, benadrukt Oomen.

De defensiespecialisten van de Kamerfracties luisteren aandachtig, maar houden vooralsnog hun kruit droog. Volgens Kamerlid Joeri Pool (PVV) heeft Zeeland een belangrijke traditie op het gebied van scheepvaart: Vlissingen is dé stad van zeeheld Michiel de Ruyter.” De VVD pleit voor meer defensie-uitgaven. Of dat extra kansen voor Zeeland biedt in de landelijke coalitievorming? “Over de formatie kan ik mij niet uitlaten”, glimlacht hij diplomatiek.” Maar Pool is onder de indruk van de Zeeuwse inbreng en neemt de informatie mee naar zijn fractiegenoten.

Dit artikel kwam mede tot stand door Streekomroep De Bevelanden.

Foto: Omroep Zeeland