Middelburg worstelt met het kiezen van nieuwe woningbouwlocaties

De meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad wil een onderzoek naar het bouwen van woningen aan de andere kant van de N57. Ook willen ze dat de Cleene Hooge en Rittenburg-West worden geschrapt als mogelijke bouwlocatie. De gemeenteraad stemt donderdag over de woningbouwplannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Middelburg moet tot en met 2040 zo’n 900 woningen bouwen. Omdat niet elke beoogde locatie (optimaal) kan worden benut, hanteert de gemeente een reserve van zo’n 300 woningen. Er moet dus plek worden gevonden voor in totaal 1.200 woningen. Hiervan moeten 750 sociale woningen er al in uiterlijk 2031 staan, zo heeft Middelburg met woningcorporatie Woongoed afgesproken.

In de tweede helft van vorig jaar heeft de gemeente 60 ingelote inwoners gevraagd om mee te denken over locaties. Dit ‘inwonersberaad’ noemde diverse plekken. Een groot deel heeft B&W overgenomen, enkele niet. Ook heeft het college nog een locatie (Brigdamme) toegevoegd, die de inwoners niet hadden geadviseerd.

Cleene Hooge

Afgelopen maandag en woensdag bleken er tijdens de raadcommissie Ruimte diverse bezwaren tegen enkele locaties te zijn. Niet alleen bij de dertien insprekers, maar ook bij veel raadsleden. Zo bleek een meerderheid van de raad niet voor het bouwen van vierhonderd woningen in de Cleene Hooge, een weidegebied aan de westkant van de stad. Hier komt al een nieuw asielzoekerscentrum, een besluit dat B&W eind vorig jaar nam en dat tot veel protest leidde.

De meerderheid van de raad vond het daarna wel genoeg met verdere bouwplannen voor de Cleene Hooge. in 2019 besloot de raad dat het gebied een reservelocatie is waar alleen mag worden gebouwd als de mogelijkheden elders zijn uitgeput. Dan zou het hooguit om honderd woningen mogen gaan.

Het amendement van GroenLinks, LPM, CU, D66 en SGP bevestigt deze opvatting. De partijen willen de Cleene Hooge schrappen als bouwlocatie. Hetzelfde geldt voor Rittenburg-West, een gebied langs de Abeelseweg, waar de gemeente maximaal tien villa’s wilde bouwen. Wel moet in Nieuw- en Sint Joosland worden gekeken naar een tweede locatie, die eerst was afgevallen en naar mogelijke woningen langs de Trekdijk.

De indieners van het amendement zijn ook geen groot voorstander van woningen tussen Middelburg en Brigdamme. Die locatie willen ze echter niet nu al schrappen, maar ze zetten er wel een vraagteken bij. Ook stellen ze Poppenroede voor, een gebied naast de wijk Griffioen. Hier was ooit de bouw van een kerk gepland, maar vanwege financieringsproblemen is het de vraag of die er nog komt.

Sprong over de N57

De vijf partijen vragen B&W verder om ook andere mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken. Alhoewel ze hierbij geen concrete locaties noemen, moet er volgens raadslid Mehmet Kavsitli (GroenLinks/PvdA) worden gedacht aan bouwen aan de andere kant van de N57, onder meer op de plek waar nu het City of Dance Festival plaatsvindt.

De VVD in de Middelburgse raad heeft al eerder de voorkeur uitgesproken voor de ‘sprong over de N57’. Kavsiltli: “Wij noemen geen concrete locaties, omdat de zoektocht naar bouwlocaties niet iets statisch is. Locaties kunnen veranderen, er kunnen nieuwe bijkomen. Maar als de VVD donderdag een amendement indient voor bouwen aan de andere kant van de N57, dan verwacht ik dat wij dat zullen steunen.”