D66, PvdA en SGP willen dat Vlissingen de Zeeuwse Veteranendag blijft steunen

Vlissingen moet ook dit jaar de Zeeuwse Veteranendag financieel steunen. Dat vinden D66, PvdA en SGP. Volgens de partijen heeft de gemeente de subsidie dit jaar afgewezen, omdat de aanvraag van de veteranen niet aan de specifieke subsidie-eisen van de gemeente zou voldoen. De drie partijen dienen tijdens de raadsvergadering komende donderdag een motie hierover in.

Sinds 2007 wordt er voor heel Zeeland één Veteranendag georganiseerd, waarvoor alle dertien Zeeuwse gemeenten op basis van het aantal veteranen binnen hun grenzen een bedrag beschikbaar stellen. Vanaf dit jaar wil Vlissingen dit bedrag niet meer betalen, omdat de stichting niet aan de subsidie-eisen zou voldoen.

Bij hun motie hebben D66, PvdA en SGP een brief van de Stichting Zeeuwse Veteranendag aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad van Vlissingen gevoegd. Daarin schrijft voorzitter Sjaak Duine dat de gemeente zijn stichting vergelijkt met het Aanjaagfonds Cultuur.

‘Geen flauw benul wat een veteraan is’

Duine: “Maar wij zijn geen cultuur. Wij doen niet aan dansen, muziek, schilderen, toneel of buurfeest. We zijn een stukje cement als het gaat om erkenning en waardering van veteranen vanuit de maatschappij. Wij vermoeden dat de Vlissingse ambtenaren geen flauw idee hebben wat het betekent om veteraan te zijn. Misschien hebben ze ooit wat oorlogsfilms gezien, maar dat is het dan ook.”

Duine wijst erop dat ook in de overige Zeeuwse gemeenten zijn stichting niet altijd even goed binnen de regels past. “Maar in de andere twaalf Zeeuwse gemeenten geldt: waar een wil is, is een weg. In Vlissingen is er blijkbaar geen wil, geen kennis, geen begrip, geen herinnering, dus ook geen weg.”

Als de gemeente bij haar weigering blijft, dan overweegt de stichting om Vlissingse veteranen niet meer uit te nodigen, of van Vlissingse veteranen een hogere eigen bijdrage te vragen of de overige Zeeuwse gemeenten en sponsoren te vragen of ze het tekort willen compenseren.

Foto: Een eerdere Zeeuwse Veteranendag in Middelburg (fotograaf: burgemeester Harald Bergmann)