Informatiebijeenkomsten gebiedsontsluiting Arnemuiden

Als vervolg op de eerdere bijeenkomsten van 14 maart en 17 april in Arnemuiden en Lewedorp, en de digitale informatiebijeenkomst van 14 mei, vinden er vervolgbijeenkomsten plaats op 27 en 30 mei in Dorpshuis De Arne te Arnemuiden.

Tijdens deze bijeenkomsten komen diverse oplossingsvarianten aan bod. Niet alleen de eerdere oplossingsvarianten (A2, A3 en A4b) en de latere variant (A5), maar ook twee nieuwe varianten die tijdens de eerdere bijeenkomsten in maart en april door deelnemers naar voren zijn gebracht. Omdat opnieuw een hoge opkomst wordt verwacht, is ervoor gekozen om de bijeenkomsten in Arnemuiden niet alleen te spreiden over twee dagen, maar ook om per dag twee bijeenkomsten te organiseren.

Tijdstippen: maandag 27 mei van 16-18 uur en 19.30-21.30 uur en donderdag 30 mei 16-18 uur en 19.30-21.30 uur.

Foto: Dorpshuis de Arne