Jan Lonink’: ‘Uitblijven onderzoek naar problemen PvdA Vlissingen beschadigt mensen’

Oud-burgemeester Jan Lonink van Terneuzen vindt het verontrustend dat het rapport dat hij een half jaar geleden geschreven heeft over de problemen binnen de Vlissingse PvdA nog steeds niet is gepubliceerd.

Hij maakte dat rapport samen met oud-Statenlid Marjan Koster in opdracht van het gewestelijk PvdA-bestuur en leverde het in maart in. “Ik heb het bestuur laten weten dat ik verontwaardigd ben dat het nog steeds niet openbaar is.”

Lonink en De Koster kregen de opdracht om met zo veel mogelijk mensen te praten binnen de PvdA in Vlissingen die actief waren en zijn sinds de huidige fractievoorzitter aantrad. Namen noemt Lonink niet, maar hij doelt op Frances Oreel, waarvan diverse Vlissingse PvdA’ers vinden dat onder haar leiding de PvdA in onrustig vaarwater is terechtgekomen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dat het rapport nog niet uit is, komt omdat Oreel begin dit jaar een klacht wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen een Vlissingse partijgenoot indiende bij de landelijke PvdA. Het gewestelijk bestuur besloot daarop het eigen onderzoek pas te publiceren als de klacht van Oreel behandeld is. Lonink: “Het uitblijven van ons rapport, dat we naar eer en geweten hebben gemaakt, zorgt voor veel mist en onrust. Ik denk dat mensen hierdoor worden beschadigd.”

De oud-burgemeester merkt op dat De Koster en hij tijdens hun vele gesprekken nooit iets hebben gehoord over het vermeende seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook vindt hij het raar dat de klacht niet strafrechtelijk is gemeld. Over de problemen die de afgelopen jaren binnen de Vlissingse PvdA zijn ontstaan, zegt hij. “Ik constateer dat er allerlei mensen boos en teleurgesteld zijn vertrokken, maar dat er één vaste factor is gebleven.”

Lonink heeft inmiddels van het gewestelijk bestuur gehoord dat het onderzoek wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag eind oktober is afgerond. Dan wordt zijn rapport geopenbaard en op een ledenvergadering van de PvdA-Vlissingen besproken.