Busmaatschappijen zien geen brood in Zeeuwse buslijnen; Provincie Zeeland kijkt naar mogelijkheden

De afgelopen maanden is de Provincie Zeeland op zoek gegaan naar een vervoersmaatschappij om het busvervoer in Zeeland vanaf 2025 te organiseren. Marktpartijen konden zich hiervoor inschrijven. Op 2 oktober 2023 is de inschrijvingstermijn gesloten. Er heeft zich helaas geen vervoersmaatschappij ingeschreven.

Het huidige contract met busvervoerder Connexxion eindigt in december 2024. Daarom heeft de Provincie de afgelopen maanden een aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Hierop heeft geen partij zich ingeschreven onder de gestelde voorwaarden van Provincie Zeeland. Het is bekend dat deze markt te maken heeft met grote onzekerheden, personeelstekorten en sterk stijgende kosten. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in emissievrij busvervoer.

Maar wat de precieze redenen zijn dat er geen partijen hebben ingeschreven, is niet bekend. De provincie gaat met marktpartijen die eerder wel interesse hebben getoond, in gesprek om informatie hierover op te halen.

Aan de hand van deze informatie bepaalt de Provincie haar vervolgstappen. Uiteraard staat hierin het belang van de reiziger centraal.