Vlissingse partij POV wil geen huisvesting arbeidsmigranten in Edisonpark: ‘Omwonenden al te lang in onzekerheid’

De oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) wil dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het Edisonpark intrekt. Volgens de partij heeft B&W in 17 maanden, ondanks diverse aankondigingen, nog geen concreet raadsvoorstel ingediend. Hierdoor verkeren omwonenden al heel lang in onzekerheid.

De eerste plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten op het Edisonpark dateren van januari 2021. Toen lichtte het toenmalige college van B&W de omwonenden van deze locatie in Oost-Souburg in. Het bleek te gaan om een plan van twee ondernemers die op de beoogde locatie een bedrijf hebben. Vervolgens bleef een concrete aanvraag van beiden om deze huisvesting te mogen exploiteren uit. Wel deden met enige regelmaat verhalen de ronde dat op het terrein al illegaal arbeidsmigranten woonden.

De POV wijst erop dat B&W twee keer de termijn voor de aanvraag heeft verlengd omdat de initiatiefnemers hun zaken nog niet op orde hadden. Op 15 november vorig jaar deelde het college de raad mee dat alles rond was. Vervolgens liet B&W de behandeling van het voorstel opnemen in de raadsagenda van 9 maart dit jaar. Dat gebeurde echter niet, B&W trok het voorstel in. Dat gebeurde daarna nog vier keer. De POV weet niet waarom dit gebeurde. “Het college heeft nooit uitgelegd waarom de planning tot nu toe vijf keer niet is gehaald. Men hulde zich in stilzwijgen.”

De maat is vol

Voor de POV is de maat nu vol. “Er kan redelijkerwijs geen verder uitstel besluitvorming door de raad verwacht worden, immers, de omwonenden verkeren al te lang in onzekerheid. Daarom verzoeken wij het college de procedure voor deze locatie te beĆ«indigen.”

Foto: Het terrein in Souburg-Oost waar de huisvesting voor arbeidsmigranten moet komen (Omroep Zeeland).