Definitief besluit: nieuw azc Middelburg komt in De Cleene Hooge

Het Middelburgse gemeentebestuur legt bijna alle wensen en bedenkingen van de gemeenteraad naast zich neer en houdt vast aan het plan om het nieuwe azc te bouwen in het gebied De Cleene Hooge. Vandaag is dat besluit genomen en zijn omwonenden daarover geïnformeerd middels een brief.

De gemeenteraad wilde de reguliere opvang van 330 vluchtelingen en de noodopvang van maximaal 250 personen splitsen over twee verschillende locaties. Daar gaat B&W niet in mee. Wel wil het college de noodopvang pas twee jaar na opening van het nieuwe azc daar naartoe laten verhuizen en worden er honderd mensen minder opgevangen in de noodopvang dan in eerste instantie was gepland.

Ook de wens van de raad om het nieuwe azc maximaal 15 jaar in De Cleene Hooge te vestigen heeft B&W niet verhoord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde overigens een termijn van minimaal 15 jaar. Dus de vraag was: welk besluit neemt het college? Het antwoord: B&W neemt nog geen besluit. In de brief aan de omwonenden schrijft men: “In de bestuursovereenkomst komt te staan wanneer het azc op locatie Cleene Hooge uiterlijk moet sluiten. Welke datum dat wordt, wordt de komende tijd bepaald. De termijn van 15 jaar die door de raad werd gevraagd, geeft hierbij richting.”

Verder vindt B&W dat het COA een veiligheidsplan moet opstellen voor het nieuwe azc, dat politie en de gemeenten moeten goedkeuren. Ook dient het COA met enige regelmaat met de omwonenden te overleggen over de gang van zaken in het azc en in de buurt. Het college schrijft dat ze het COA al tot deze twee zaken wilde verplichten, maar dat de raad dit heeft bevestigd in zijn wensen en bedenkingen.

Participatie

In de brief aan de omwonenden geeft B&W aan hoe men de participatie (inspraak) met de buurt wil organiseren als het gaat om de definitieve inpassing van het azc. Tussen 21 november en 10 december kunnen bewoners hiertoe een vragenlijst op de site van de gemeente invullen. Daarna praat de gemeenteraad over welke onderwerpen inwoners hun mening mogen geven en hoeveel invloed ze krijgen. Het is de bedoeling dat een onafhankelijke, externe partij de participatie begeleidt.

In het voorjaar moet de raad dan een officieel besluit over de participatie nemen. Volgens B&W kan dat op z’n vroegst op 18 april 2024. Daarna kan de participatie starten. Het college geeft toe dat dit later is dan oorspronkelijk gepland. Maar het eerste gesprek van de raad over de opzet van de participatie kan niet meer, zoals eerder gewenst, in december plaatsvinden. Dat gebeurt nu in januari, waarna in februari een tweede gesprek volgt en de raad dus een besluit neemt in april.