Werkgroep van omwonenden uit zware kritiek op besluit nieuw azc: ‘Grof schandaal’

De Werkgroep Cleene Hooge – AZC heeft vanavond in een verklaring haar teleurstelling uitgesproken over het besluit van burgmeester en wethouders (B&W) van Middelburg om het nieuw azc in De Cleene Hooge te vestigen, de reguliere en noopvang niet over twee verschillende locaties te verdelen en open te laten hoe lang het nieuwe azc er zal staan.

B&W maakte vandaag in een brief aan de omwonenden bekend dat ze de wens van de voltallige raad om de reguliere- en de noodopvang op twee verschillende plekken te vestigen niet honoreert. Wel verhuist de noodopvang pas twee jaar na de ingebruikname van het nieuwe azc, die voorzien is voor juli 2025, naar De Cleene Hooge. Ook komen in de noodopvang niet 250 vluchtelingen, zoals het Centraal Orgaan opvang (COA) asielzoekers wilde, maar 150. De gemeente zegt niet toe dat het nieuwe azc na uiterlijk vijftien jaar verdwijnt, ook een wens van de gehele raad. B&W wil het besluit over de maximale duur later nemen, waarbij de wens van de raad ‘wel richting geeft’.

‘Bijna dictatoriaal’

De werkgroep Cleene Hooge AZC schrijft hierover: “Ondanks uitdrukkelijke wensen, bedenkingen en zorgen van de gemeenteraad, insprekers en buurtbewoners heeft B&W ervoor gekozen om dwars tegen alle stemmen in te gaan. In de brief wordt beweerd dat de input van de raad zorgvuldig is meegenomen, een bewering die haaks staat op de realiteit. De noodopvang blijft onveranderd, 150 vluchtelingen was altijd al de ondergrens en de maximale duur van vijftien jaar is niet definitief vastgelegd, tegen de wens van meerdere partijen in.”

“Het negeren van de stem van het volk is, helaas, inmiddels bekend in dit proces. Schrijnender is dat zelfs de overgrote meerderheid van de wensen en bedenkingen van de voltallige gemeenteraad, ongeacht politieke kleur, simpelweg wordt genegeerd. Het is bijna dictatoriaal om je eigen raadsleden, 25 insprekers, een complete wijk en meer dan duizend petitieondertekenaars volledig de mond te snoeren.”

Volgens de Werkgroep Cleene Hooge – AZC heeft de gemeente vanaf het begin er alles aan gedaan om uit haar eigen onderzoek naar verschillende locaties De Cleene Hooge als beste naar voren te laten komen. “Dat gevoel leeft ook in de gemeenteraad. Zolang die twijfel boven de markt hangt, zou een besluit niet genomen mogen worden. Deze kwestie is te belangrijk om te negeren.”

De werkgroep benadrukt dat het azc er nog lang niet staat. Zo buigt Provinciale Staten zich er op 24 november over, omdat de beoogde locatie grenst aan provinciaal gebied. Ook kunnen de omwonenden tegen de benodigde wijziging van het bestemmingsplan bezwaar aantekenen bij de Raad van State.

Bitter eindigt de werkgroep: “De poppenkast van de afgelopen twee maanden en het definitieve collegebesluit van vandaag geeft ons voldoende reden om het vertrouwen in het voltallige college op te zeggen. Wij adviseren de gemeenteraad hetzelfde te doen als hij op deze manier zo hardnekkig wordt genegeerd. Dit is een onherstelbare inbreuk op het vertrouwen in het democratische proces en het bestuur van onze gemeente. Het is een grof schandaal.”