Gemeente Middelburg wil verhuur betaalbare woningen aan toeristen terugdringen

Vanaf 1 juni 2024 veranderen de regels voor verhuur in de gemeente Middelburg. Voor woningen die onder de huisvestingsverordening vallen geldt dan een vergunningsplicht voor toeristische verhuur. Doel is dat betaalbare woningen ook daadwerkelijk beschikbaar komen en blijven, met name voor starters en mensen met een bescheiden inkomen.

Vanaf 1 juni is de eerste wijziging van de huisvestingsverordening van de gemeente Middelburg van kracht. Deze stelt regels met betrekking tot toeristische verhuur van een woonruimte. Voor woningen die onder de huisvestingsverordening vallen geldt vanaf 1 juni een vergunningsplicht voor toeristische verhuur. Dit dient om meer woningen binnen de gemeente Middelburg te beschermen tegen andere situaties dan bewoning.

Leefbaarheid wijken

De huisvestingsverordening dient meerdere doelen. Eén daarvan is de behoefte aan een effectievere sturing op leefbaarheid. Al dan niet illegale verhuur kan tot overlast leiden in wijken, met mogelijke negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Daarnaast moeten er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven voor starters en inwoners met een lager inkomen.

Betaalbare woningen schaars

Naast regels voor het toeristisch verhuren van woonruimten blijven de regels voor het onttrekken, het gebruik veranderen en het splitsen van woningen in de huisvestingsverordening opgenomen. Betaalbare woningen zijn schaars en moeten worden beschermd, vindt de gemeente. Ze wil voorkomen dat beleggers goedkope woningen opkopen en deze voor een hogere prijs verhuren of verkopen.

Huisvestingsvergunning

Niet alle woningen in de gemeente Middelburg vallen onder deze verordening. Voor het toeristisch verhuren gaat het om de woningen in het gebied binnen de vesten en het Kanaal door Walcheren, ofwel de binnenstad. Voor aanbieders die hun woonruimte al voor 1 juni 2024 rechtsgeldig aanboden voor toeristische verhuur geldt de vergunningplicht niet gedurende de eerste zes maanden na de inwerkingtreding van deze bepaling. Dit betekent dat zij op 1 december 2024 wel een huisvestingsvergunning nodig hebben.

Woonvisie

De aanleiding voor deze aanpassingen ligt in de Middelburgse Woonagenda 2023, die al is vastgesteld door de gemeenteraad. De verordening vormt een concrete stap in de uitvoering hiervan en beschrijft de impact van tweede woningen en illegale verhuur aan toeristen of arbeidsmigranten. Dergelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat reguliere huizen niet meer beschikbaar zijn, wat volgens de gemeente kan leiden tot hogere prijzen en minder kansen voor starters op de woningmarkt en mensen met een bescheiden inkomen.

Foto: Peter Urbanus