‘Verdere samenwerking nodig om lokale omroepen in Zeeland in de lucht te houden’

Een nieuw op te richten Mediacentrum moet in de toekomst zekerheid bieden dat Zeeuwen hun lokale nieuws ook kunnen blijven volgen via de lokale omroep. De lokale- en streekomroepen werken op dit moment samen met Omroep Zeeland aan een plan voor zo’n centrum.

De lokale en streekomroepen in Zeeland staan onder druk. Het Rijk wil de mediawet wijzigen zodat de omroepen onderdeel worden van het zogenoemde publieke bestel. Kort gezegd komt het er op neer dat de omroepen dan vanuit het Rijk een bedrag krijgen waarmee ze een professionele omroep kunnen runnen. Nu krijgen de lokale en streekomroepen geld van de gemeentes en worden ze veelal alleen gerund door vrijwilligers.

Voorwaarde voor het geld van het Rijk is dat je een professionele omroep bent die verschillende gemeenten bestrijkt, een streekomroep heet dat. De omroepen krijgen waarschijnlijk tot 1 januari 2025 de tijd om dat voor elkaar te krijgen.

De afgelopen jaren is al gewerkt aan de professionalisering en aan de samenwerking tussen de lokale omroepen, streekomroepen en de regionale omroepen. In Zeeland loopt op dit moment bijvoorbeeld een succesvolle samenwerking met GO-RTV, WFM96, Streekomroep De Bevelanden, Omroep Zeeland en de NOS. De verhalen die de journalisten maken, worden onderling uitgewisseld. Adrie Boxmeer van WFM96, één van de journalisten uit het samenwerkingsproject, ziet dus dat zijn verhalen overal verschijnen, bijvoorbeeld over de omgekeerde school in Oost-Souburg.

Maar de subsidie voor dit traject stopt op 31 december. De toekomst voor de journalisten bij de lokale en streekomroepen is daardoor erg onzeker. Mede daarom is nu het plan geboren voor een Mediacentrum Zeeland.

Manieren van samenwerken

Omroep Zeelanddirecteur Mike Ackermans legt uit dat het Mediacentrum Zeeland niet zozeer een fysiek gebouw is, maar meer een samenwerkingsverband. Daarbij moet je denken aan het uitlenen van camera’s, de tv-studio beschikbaar stellen voor uitzendingen maar ook aan coaching en workshops. Ackermans merkt op dat er al veel samengewerkt wordt. Zo maakt Omroep Zeeland gebruik van hetzelfde redactiesysteem als de NOS. Ook de lokale journalisten hebben toegang tot dat systeem. De lijntjes tussen de lokale, regionale en landelijke omroep zijn daardoor kort.

Alle lokale en streekomroepen in Zeeland staan achter het plan voor het Mediacentrum Zeeland, maar of het er ook gaat komen is afhankelijk van geld. Daar wordt nu hard voor gelobbyd. Naast de facilitaire samenwerking en andere zaken staat in het plan ook dat er voldoende professionele journalisten moeten blijven bij de huidige lokale en streekomroepen.

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Foto: WFM-verslaggever Adrie Boxmeer op reportage bij de strandwacht in Oostkapelle