Omwonenden krijgen geen gelijk: groot hotel in Domburg wordt tóch gebouwd

De bouw van een groot, nieuw hotel in het centrum van Domburg gaat door. Dat heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland, de Raad van State, besloten. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen van het nieuwe hotel.

Het huidige hotel, The Wigwam, wordt gesloopt en het plan is om op die plek een nieuw, groter hotel met ondergrondse parkeergarage te bouwen. De gemeente stemde twee jaar geleden in met die plannen.

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg en een aantal omwonenden waren het niet eens met deze beslissing. Ze vonden namelijk dat het hotel en de recreatiewoningen het woon- en leefklimaat aan zouden tasten door de bebouwing en de komst van meer toeristen.

Ook zouden de gebouwen het dorpskarakter van Domburg aantasten en zou het plan leiden tot meer stikstofneerslag op beschermd natuurgebied. Om de plannen tegen te houden stapten zij de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Bezwaren ongegrond

Deze bezwaren vond de bestuursrechter ongegrond. Volgens de rechter gebeurt alles volgens de omgevingswet en het bestemmingsplan van het gebied. Zo noemt de Raad van State de uitbreiding naar een viersterrenhotel een welkome aanvulling op het bestaande aanbod in Domburg. “Door te investeren in duurzaamheid, te voorzien in een parkeeroplossing, het upgraden van de hotelkamers en het realiseren van een wellness voorziening zijn een kwaliteitsverbetering en de toegevoegde waarde voor de leefomgeving verzekerd.”

Ook zal het nieuwe hotel leiden tot meer werkgelegenheid, is de verwachting van de Raad van State. De bezwaren rond de neerslag van stikstof werden ook van tafel geveegd. Geoordeeld wordt dat de bouw geen grote gevolgen heeft op Natura 2000-gebied.

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.

Foto: Hotel The Wigwam in 2009 (Google Streetview)