Veere staat toeristische verhuur 43 appartementen aan Kievitenlaan alsnog toe

De eigenaren van 43 appartementen aan de Kievitenlaan in Veere mogen hun woning alsnog toeristisch verhuren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere besloten. Hiermee hakt de gemeente de knoop door in een jarenlang lopende zaak. De Stadsraad Veere legt zich echter niet bij het besluit neer en stapt naar de Raad van State.

De 43 appartementen mochten tot 2012 recreatief worden verhuurd. In dat jaar veranderde echter het bestemmingsplan, waardoor vanaf dat moment alleen nog permanente bewoning was toegestaan. Voor de bewoners die hun pand al verhuurden werd een overgangsregeling van kracht. Volgens de Stadsraad Veere hebben na 2012 beleggers alsnog 29 van de 43 appartementen gekocht om ze recreatief te verhuren, wat dus niet meer mocht. De Stadsraad is tegen toeristische verhuur, omdat het gezien het aantal woningzoekenden in Veere ongewenst is dat deze appartementen niet permanent bewoond worden.

Tegengestelde belangen

Wethouder René de Visser (SGP, Volkshuisvesting) vond begin vorig jaar dat de wijziging in het bestemminsplan 2012 op een misverstand berustte. Hij wilde daarom de recreatieve verhuur toestaan. Maar in november kwam hij op dit besluit terug en kondigde hij aan de recreatieve verhuur alsnog te gaan verbieden.

De eigenaren van de 43 appartementen dienden daarop een bezwaarschrift in. Op 29 maart van dit jaar oordeelde de commissie bezwaarschriften dat de eigenaren in hun recht stonden. Daarop heeft wethouder Visser op 18 juli besloten dat de recreatieve verhuur toch mag. In een verklaring erkent het college dat er sprake is van tegengestelde belangen. Daarom verwacht het college dat niet iedereen het met het nu genomen besluit eens is. Nico van Rijsdijk, secretaris van de Stadsraad Veere, bevestigt dat. “Wij zullen zeker bezwaar aantekenen bij de Raad van State.”

Foto: Google Maps