Stemming over slavernij-excuses Vlissingen wordt spannend

De stemming over het voorstel om excuses aan te bieden voor de rol die Vlissingen heeft gespeeld bij de slavernij, wordt erg spannend. Tot nu toe is bekend dat twaalf van de zevenentwintig raadsleden voor zullen stemmen, nog net geen meerderheid.

Vanavond stemt de gemeenteraad over een voorstel voor het aanbieden van excuses dat is ingediend door 5 partijen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht, waar het initiatief vanuit het college van burgemeester en wethouders kwam, is de kwestie in Vlissingen bij de gemeenteraad neergelegd. Die is tot op het bot verdeeld.

Lokale Partij Vlissingen is nu voor

Dat blijkt wel uit het feit dat zowel coalitie- als oppositiepartijen het voorstel hebben ingediend. De Lokale Partij Vlissingen(LPV) is inmiddels zover om het voorstel te steunen. “We gingen er eerst vanuit dat het een excuus vanuit de inwoners van Vlissingen zou zijn, en dat zagen we niet zitten. Want de mensen van nu hebben niets met het bestuur van toen te maken”, zegt fractievoorzitter John Dooms van de LPV. “Maar nu het duidelijk is dat het vanuit het huidige bestuur komt, dat namens hun voorgangers excuses aanbiedt, staan we achter het voorstel.”

De Vlissingse SGP kan zich ook in deze vorm van het voorstel niet vinden. “Een excuus gaat vanuit iemand die zelf iets fout heeft gedaan”, vindt Lilian Janse, fractievoorzitter van de SGP. “We gaan zelf met een voorstel komen waaruit blijkt dat we dicht bij onszelf willen blijven.” Wat dat dan precies inhoudt wil Janse niet zeggen.

“Dit verhaal stopt pas na excuses”

Ze denkt ook dat een excuus vanuit een verdeelde gemeenteraad geen goed signaal is: “Excuses maak je niet zomaar. Daar spreekt schuldbesef uit en dat moet wel gedragen zijn. Het is niet goed wanneer niet de hele raad erachter staat.” Ook John Dooms zou liever een unaniem aangenomen voorstel zien, maar wil wel dat er een punt achter gezet gaat worden: “Anders komt het over een tijd weer ter sprake en begint alles opnieuw. Het is niet dat we er maar vanaf willen zijn, zeker niet. Dit verhaal stopt pas wanneer er excuses zijn aangeboden, en dat is volledig terecht.”

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Het raadsdebat vanavond in Vlissingen over mogelijke excuses voor het slavernijverleden van de stad wordt heel spannend.