Spuikom Vlissingen: geen politiek vuurwerk, wel de stank van water

Het politiek vuurwerk dat SP-raadslid Priscilla Kuipers in gedachten had met haar beschuldiging aan het adres van wethouder Sal Cracau (VVD) had gelogen, bleef uit. Wel was er een discussie of het water in de Spuikom in te toekomst gaat stinken. De behandeling voor de tweede keer van de Visie Spuikom in de raadscommissie Ruimte liep met een sisser af.

Niet dat Kuipers haar beschuldiging inslikte, maar het lijdend voorwerp, wethouder Cracau was wegens ziekte afwezig. Zijn collega Coen Bertijn (CDA) verving hem. Daarom wilde Kuipers de behandeling van de Visie Spuikom eigenlijk doorschuiven naar een volgende vergadering.

Maar de coalitiepartijen CDA, PSR, LPV, GroenLinks, VVD en ChristenUnie wisten dat voorstel binnen enkele seconden te demonteren. Wijs als ze waren geworden door een vergelijkbaar initiatief van de gehele oppositie tijdens de vorige behandeling van de Visie Spuikom vier weken geleden.

Uiteindelijk draaide een groot deel van de discussie gisteravond om de vraag of stilstaand water gaat stinken. Cor Tromp (SGP) maakte zich daar grote zorgen over, niet voor de eerste keer. Zijn vraag hoe het college dat in de toekomstige Spuikom wil verhinderen, stelde hij ook niet voor de eerste keer. Gisteravond maar liefst vier maal, telkens in andere bewoordingen omdat hij naar eigen zeggen geen bevredigend antwoord kreeg

Volgens wethouder Bertijn loopt het zo’n vaart niet. “Het water stinkt er nu niet, waarom zou het dan straks wel stinken?” Azad Toguc (PvdA) constateerde dat er twee tegenstrijdige meningen over het al dan niet stinkende water. Of het college bereid was om een onafhankelijke waterdeskundige te raadplegen? Dat wilde het college niet. Einde discussie over het water, althans voor dit moment, want op 25 mei vergadert de voltallige raad over de Visie Spuikom.

Financiële molensteen

Pim Kraan (POV) vroeg zich af de Spuikom, dat een stadspark moet worden tussen de boulevard en de oude binnenstad, niet een toekomstige financiële molensteen zou worden. Kraan suggereerde gisteren dat Vlissingen wel eens ‘voor 5 miljoen euro de bietenbrug zou kunnen opgaan’. Bertijn was er niet bang voor.

Besloten vergadering

Dat was de enige vraag over de financiële onderbouwing van het plan voor de Spuikom tijdens het openbare gedeelte van de commissievergadering. De rest werd aansluitend besproken tijdens een besloten deel. Volgens Kraan had dit overigens best openbaar besproken kunnen worden. Volgens hem verklaart het college te vaak het delen van dit soort informatie als geheim.

Raadsleden Priscilla Kuipers en Angela Werner (FVD) gingen nog een stap verder. Uit protest weigerden ze aan het besloten deel mee te doen. Zij liepen samen met publiek en journalisten, die gesommeerd werden te verdwijnen. na het openbare gedeelte de koude Vlissingse avond in.

Op 25 mei vergadert de voltallige raad over de Spuikom. Dan is wethouder Sal Cracau weer aanwezig en kan hij van Priscilla Kuipers nog wat kritische vragen verwachten.

Een impressie van de Spuikom in de toekomst (OKRA landschapsarchitecten)