Geen gezondheidsrisico’s PFAS zwemwaterlocaties Westerschelde

Provincie Zeeland en GGD Zeeland verwachten geen gezondheidsrisico’s vanwege PFAS van zwemmen in de Westerschelde. Dat blijkt uit extra metingen die Rijkswaterstaat afgelopen jaar periodiek heeft gedaan naar PFAS op zwemwaterlocaties.

Begin 2022 heeft het RIVM een risicobeoordeling uitgevoerd voor zwemmen in de Westerschelde op basis van historische meetdata van PFAS bij Schaar van Ouden Doel op de grens met Vlaanderen. Op de grens zijn de concentraties PFAS het hoogst. De conclusie was dat er op basis van die gegevens geen gezondheidsrisico’s aanwezig waren voor zwemmen in de Westerschelde. Naar aanleiding van die risicobeoordeling zijn er op verschillende momenten in 2022 door Rijkswaterstaat metingen naar PFAS uitgevoerd op drie aangewezen zwemwaterlocaties in de Westerschelde: Perkpolder, Baarland en Vlissingen.

De meetwaardes op deze zwemwaterlocaties vallen allemaal lager uit dan de metingen van Schaar van Ouden Doel die zijn gebruikt voor de risicobeoordeling door het RIVM begin 2022. Daarom concluderen Provincie Zeeland en GGD Zeeland dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij zwemmen in de Westerschelde ondanks de geringe aanwezigheid van PFAS in het water.

Rijkswaterstaat voert in 2023 geen PFAS-metingen meer uit op aangewezen zwemwaterlocaties. Wel meet Rijkswaterstaat maandelijks op de meetpunten Schaar van Ouden Doel, Hansweert en Vlissingen naar PFAS. Als die gegevens hoger uitvallen dan voorgaande jaren kunnen er extra metingen worden uitgevoerd op de aangewezen zwemwaterlocaties.

Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officiële aangewezen zwemwaterlocaties omdat de overheid daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt. Op www.zwemwater.nl zijn alle aangewezen zwemwaterlocaties te vinden inclusief actuele informatie.