Uniek landbouwarchief De Wilhelminapolder online

Een voor Nederland uniek landbouwarchief, het archief van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder, is gedigitaliseerd. Ruim 150 jaar landbouwgeschiedenis is nu online te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief. Het digitaliseringsproject werd mogelijk gemaakt door Metamorfoze, het Nationaal Programma voor behoud van papieren erfgoed

Landbouw en meekrap  Het Zeeuws Archief heeft het archief van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder (KMWP) van de oprichting in 1809 tot 1960 geconserveerd en gedigitaliseerd. Het bedrijf is nog altijd één van de grootste landbouwbedrijven in Nederland. Het archief van De Wilhelminapolder is in beheer bij het Zeeuws Archief. Het digitaliseringsproject is aangevuld met enkele archieven over meestoven uit het West-Brabants Archief en het gemeentearchief Goes. In meestoven werd meekrap bewerkt, de grondstof voor rode kleurstof, – eeuwenlang een toonaangevend en winstgevend product voor de Zeeuwse landbouw.
 
Door de omvang van het bedrijf en de volledigheid van het archief biedt het resultaat een betrouwbaar en uniek beeld van de agrarische geschiedenis van Nederland en West-Europa, inclusief de industrialisatie van de landbouw en het maatschappelijk-sociaal leven van de arbeidersklasse.

Een prijswinnende stier ca 1930 ©Zeeuws Archief

Het project omvat 45 meter archief en is mogelijk gemaakt door Bureau Metamorfoze, het Nationaal Programma voor behoud van papieren erfgoed. De digitalisering is uitgevoerd door fotoatelier Art in Print, gehuisvest in het Zeeuws Archief te Middelburg. Aan het digitaliseren ging een lange periode van voorbereiding vooraf. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van vouwen uit de papieren, het repareren van scheuren en het behandelen van archiefstukken tegen inktvraat.

Het archief omvat langlopende, seriële gegevens over onder andere gewasopbrengsten, prijzen, voedingspatronen, bedrijfsadministratie en (mis)oogsten. Door de omvang van het grondgebied, de diverse teelten, alsmede de complete en langlopende series is het archief van uitzonderlijk belang. De lange periodes met structurele opgave van prijzen, oogstopbrengsten, series bedrijfsadministratie en financiële administratie zijn een bron bij uitstek voor kwantitatief onderzoek. Het dagelijks leven van een grote en diverse groep boeren, landarbeiders en bestuurders komt in dit archief aan de orde. De Maatschap was niet alleen bezig met landbouwactiviteiten maar raakte ook het sociale leven van zijn arbeiders en hun gezinnen.

Stalen stof gekleurd met meekrap ca 1850 ©Zeeuws Archief


 
De archieven, die naast documenten ook kaarten, tekeningen en foto’s bevatten zijn voor iedereen online beschikbaar via de website van het Zeeuws Archief. Hierdoor is het eenvoudiger om onderzoek doen, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw- bedrijfseconomische- en sociaaleconomische geschiedenis. Daarnaast is dit archief interessant voor iedereen met een interesse in landbouw(geschiedenis)!