SGP vraagt antwoord college op herstelbijdrage Kazematten

De Vlissingse SGP-fractie vraagt zich af waarom het college van B en W van Vlissingen nog geen antwoord heeft gegeven op een verzoek van Waterschap Scheldestromen om een bijdrage aan het herstel van de Kazematten.

De Kazematten vormen een belangrijk cultureel erfgoed en een toeristische trekpleister, maar zijn al bijna twee jaar gesloten vanwege de veiligheid en ernstige vochtproblemen. Waterschap Scheldestromen heeft najaar 2023 al een voorstel bij de gemeente Vlissingen op tafel heeft gelegd, om de kosten van herstel en onderhoud van de Kazematten te verdelen over het waterschap, de gemeente en de provincie. De voorgestelde bijdrage van Vlissingen bedraagt 160.000 euro.

Dijkgraaf Toine Poppelaars meldde onlangs in de Zeeuwse media dat er nog geen reactie van Vlissingen is gekomen. Fractievoorzitter Lilian Janse (SGP) vermoedt dat het met de artikel 12- status van de gemeente te maken heeft. Daardoor heeft de gemeente niet veel te besteden. “Maar de dijkgraaf zei wel dat er deze week antwoord moet komen.”

Onveiligheid

De Kazematten zijn sinds 2013 ingericht als expositieruimte van het Vlissingse MuZEEum, maar sinds 2022 gesloten vanwege de onveiligheid. Het waterschap is eigenaar van het complex en wil de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en onderhoud uitvoeren. Dan kunnen de Kazematten weer veilig worden gebruikt als expositieruimte. “Deze werkzaamheden kosten uiteraard veel geld. In het artikel is te lezen dat het waterschap verwacht dat Vlissingen ook bijdraagt in deze kosten, omdat de gemeente hierbij het meeste belang heeft. De Kazematten zijn vooral een attractie voor Vlissingen”, aldus de SGP-fractie.

“De Kazematten zijn als cultuurhistorisch erfgoed en publiekstrekker belangrijk voor Vlissingen”, zegt Janse. “In de Toeristische Visie van de gemeente wordt gesproken over doelgroepen als ‘quality seekers’ en ‘explorers’. De gemeente wil ook toeristen trekken die voor meer komen dan alleen voor de stranden. Het lijkt me daarom alleszins redelijk dat Vlissingen bijdraagt aan de kosten.”

Foto: Omroep Zeeland