Informatieavonden over dementievriendelijke woonkernen Veere

In mei worden drie informatie avonden rond omgaan met dementie gehouden in de kernen Biggekerke, Aagtekerke en Serooskerke. Een dementievriendelijke woonkern is een kern (dorp of stad) waar mensen met dementie zo lang mogelijk op een fijne manier thuis kunnen blijven wonen, zich thuis voelen en kunnen blijven deelnemen aan het dagelijkse leven.

Omdat mensen steeds ouder worden en veel langer thuis blijven wonen, zijn er steeds meer mensen met dementie. Hoe ga je om met iemand die dementie heeft? En wat kun jij doen als inwoner, vrijwilliger of ondernemer voor iemand met dementie? Inwoners van de gemeente Veere worden van harte uitgenodigd voor een informatieavond rondom dit thema. Tijdens deze avond worden de eerste stappen gemaakt naar 13 dementievriendelijke woonkernen in de gemeente.

Tijdens de informatieavond wordt niet alleen informatie over dementie gedeeld, maar worden ook concrete tips aangereikt om samen te werken aan een zorgzame en dementievriendelijke gemeenschap. Er wordt besproken wat een dementievriendelijke woonkern precies inhoudt en hoe men daar gezamenlijk naartoe kan werken. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de diverse vormen van ondersteuning die beschikbaar zijn, inclusief de bijdrage van professionals die actief zijn binnen de woonkern. Bert van Leerdam neemt inwoners mee in de wereld van dementie aan de hand van eigengemaakte video’s over mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Aangezien de gemeente Veere uit 13 woonkernen bestaat, worden de informatieavonden op drie verschillende locaties georganiseerd. De data: woensdag 8 mei van 19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur) in MFA Onderdak, Schuitvlotstraat 10, Biggekerke voor de kernen: Koudekerke, Zoutelande, Meliskerke en Biggekerke. Dinsdag 14 mei van 19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur) in MFA Amicitia, Agathastraat 3, Aagtekerke voor de kernen: Westkapelle, Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle. Dinsdag 21 mei van 19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur) in MFA de Zandput, Zandput 5, Serooskerke voor de kernen: Veere, Gapinge, Serooskerke, Grijpskerke, Vrouwenpolder. Aanmelding vooraf mag, maar is niet verplicht.