Vragen POV over scheiding afval toeristen

Politieke partij POV stelt vragen aan het college van b en w over de manier waarop in de gemeente Vlissingen met afval van toeristen wordt omgegaan. Afval van toeristische accommodaties wordt als bedrijfsafval beschouwd, terwijl het praktisch gezien hetzelfde huishoudelijk afval betreft als dat van de vaste bevolking. Vraag is of ook dit afval wordt gescheiden, zegt Dita Daalmeijer van POV.

Afvalscheiding bij toeristische accommodaties is de verantwoordelijkheid van de ondernemer, maar of dat ook gebeurt is een andere kwestie. POV vindt het vreemd dat inwoners van Vlissingen wel verplicht afval moeten scheiden, terwijl het afval van de vele duizenden tijdelijke inwoners niet hoeft te worden gescheiden. POV ziet bijvoorbeeld bij Air B&B’s en op het Nollestrand dat een deel van het afval beschouwd wordt als ‘huishoudelijk’ en een deel als ‘bedrijfsmatig’.Ook bij vakantieparken is dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Sinds de situatie op het Nollestrand is veranderd als gevolg van het niet verlengen van de pachtovereenkomst tussen de gemeente Vlissingen en het waterschap zijn er meerdere organisaties betrokken bij het beheer en exploitatie van dit deel van Vlissingen. Naast het waterschap zijn dat de gemeente Vlissingen de SSV als beheerder en de exploitant van de strand- en slaaphuisjes. Een goede coördinatie van de activiteiten en verantwoordelijkheden is dan ook geboden, vindt POV.

Ook bij B&B’s en passantenjachthaven wordt afval niet gescheiden. Hoe het zit met hotels weten we niet, zegt Daalmeijer. Voor scholen wordt volgens haar al een uitzondering gemaakt. Strikt gezien geldt het huishoudelijk afval van scholen als bedrijfsafval, maar na een eerdere motie in de gemeenteraad wordt daar een speciale regeling voor getroffen. “We kunnen als gemeente toch niet ons kop in het zand steken voor deze situatie?”, zegt Daalmeijer.

Verder gaat de partij in op een afspraak om de verwerking zoals uitgevoerd in het seizoen 2023, gescheiden op kosten van de ondernemer, in november van dat jaar te evalueren. “Is dat gebeurd, en zo ja wat is de uitkomst van die evaluatie?”, vraagt POV.

Op verschillende plekken in Vlissingen zijn ondergrondse containers die gemerkt zijn voor bedrijfsafval, onder meer op de Nieuwendijk en de Nolledijk. Omdat de gemeente in principe geen bedrijfsafval ophaalt, maar wel deze containers leegt, wil de partij weten hoe dit geregeld is.

POV wil ook graag inzage in de overeenkomst(en) tussen de gemeente en SSV over het beheer van de stranden, alsmede eventuele correspondentie en opdrachten die hier verband mee houden.

Foto: OZ