Insprekers bij commissievergadering over azc Middelburg hekelen overvaltechniek B&W

“Een klap in het gezicht van de bewoners. – Onze opdracht is het om asielzoekers die veel hebben verloren een plek in ons midden te geven. – Een ouderwetse manier van politiek bedrijven. – Zo’n groot azc is vragen om problemen, bij verspreiding over vier tot zes kleinere locaties voorkomen je die.”

Diverse meningen van diverse insprekers vanavond tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur in het stadskantoor van Middelburg. Er stond maar één onderwerp op de agenda: het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om een nieuw asielzoekerscentrum te vestigen in weidegebied De Cleene Hooge.

Er spraken maar liefst 25 burgers gedurende de eerste twee uur van de vergadering. De meeste insprekers voelden zich overvallen door de plotselinge aankondiging van B&W op 5 september dat het nieuwe azc in het door vele Middelburgers geliefde wandel- en fietsgebied zou komen. Monique Snoek: “Dat is een staaltje van ouderwetse politiek. Dat kan anno 2023 echt niet meer.”

Spiegel der democratie

Eric Caljouw bood de commissieleden een cadeau aan: een spiegel. Caljouw: “Dit is de spiegel der democratie. Veel mensen hebben tijdens de laatste verkiezingen op GroenLinks/PvdA gestemd, de partij van wethouder Jeroen Louws. Raadsleden, stop dit proces dat het wantrouwen in de overheid vergroot. U kunt als raad trouwens ook de wethouder wegstemmen.”

Ook twijfelden velen aan de criteria die B&W heeft gehanteerd om verschillende locaties te beoordelen en die uiteindelijk tot de Cleene Hooge leidden. Ivo Kleppe: “Het college heeft klakkeloos de wensenlijst van het COA overgenomen. Want de gemeente kan met de huidige bouwprijzen de eigen grond in De Cleene Hooge nooit meer rendabel maken. Dus levert men zich uit aan het COA. Ik ben niet tegen een azc, ook niet in de Griffoen, maar wel tegen geheim overleg.”

Veel insprekers hadden kritiek op het plan om de permanente opvang van asielzoekers (330) onder één dak te plaatsen met de flexibele opvang (maximaal 250 mensen). Max Oostrom: “Ik heb zelf enkele jaren bij het COA gewerkt en alle azc’s bezocht. Ik heb met mensen gesproken die mij vertelden dat met een betonschaar hun vingers waren afgeknipt. Deze mensen zijn van harte welkom. Maar dat geldt niet voor de 250 mensen die tot de flexibele schil behoren. Dat zijn vaak jonge mannen uit veilige landen. Ze maken geen kans op asiel, maar veroorzaken wel de meeste problemen. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie & Veiligheid blijkt dat het aantal incidenten in azc tussen 2021 en 2022 met 42 procent is toegenomen.

Afwijkend geluid

Een afwijkend geluid vertolkte Chris Bakker van de Raad van Kerken in Middelburg. “De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Dat geldt zowel voor de vaste als de flexibele opvang. Wij willen graag onze plek in Middelburg delen met mensen die geen thuis meer hebben. We moeten de angst voor het vreemde en onbekende samen met elkaar overwinnen.”

Annemiek Blansjaar-van Santen pleitte voor verdeling van de asielzoekers over vijf tot zes locaties. Hiermee voorkom je dat in grote groepen asielzoekers uit verschillende culturen spanningen ontstaan.”

Henk van Ree vroeg de aanwezigen zich voor te stellen dat Nederland in oorlog was. “Vlissingen is zojuist gebombardeerd, het water stroomt Walcheren binnen, een van uw kinderen is verdronken. Samen met uw buurman vlucht u naar Marokko. In Gibraltar maakt u in een klein bootje met veel mensen de overtocht naar Afrika. Uiteindelijk lukt dat. U bent veilig in Marokko. Maar helaas, u komt in een tentenkamp met 600 andere asielzoekers. U wil graag aan het werk, maar dat mag u niet. Langzaam maar zeker wordt de sfeer tegen u vijandig. Uw buurman die later aankomt, heeft echter meer geluk. Hij wordt in een kleinschalig kamp opgevangen, waardoor de opvang beter verloopt. Daarom mijn devies: een klein azc is helemaal OK.”

Na de inspraakronde stelden de commissieleden vragen aan diverse insprekers. De raadscommissie gaat morgen verder en debatteert dan met het college van B&W.

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC