Subsidieregeling provincie voor sloop of hergebruik leegstaande en beeldverstorende panden

De subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden (HELP) is bedoeld voor hergebruik van leegstaande panden. Dit kunnen beeldbepalende panden zijn of beeldverstorende verpauperde panden. Voor beeldverstorende panden is sloop en herbestemming van de locatie ook een mogelijkheid.

De subsidieregeling moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Leegstaand vastgoed kan goed benut worden. De focus ligt daarbij op de verbetering van de bestaande bebouwde omgeving. Het gaat dan om het toevoegen van de juiste woningen op de juiste plek. Duurzaamheid is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde. De subsidieregeling is geopend vanaf 13 mei 2024 tot en met 30 juni 2024. De maximale subsidie bedraagt 200.000 euro. Er is voor deze subsidie in totaal 1.300.000 euro beschikbaar.

Het pand op de foto staat al jaren leeg. Het is overigens eigendom van de gemeente Vlissingen. Foto: Peter Urbanus